Utveckling

Vi förenar idéer och entreprenörskap med erfarna företagare, forskare, kapital och affärsutvecklare. Det är insikten att det finns så mycket mer att upptäcka och uppfinna som triggar oss. Vi vill att Sportnäringen i Västerbotten är ur ett nationellt perspektiv stark och ger arbetstillfällen och tillväxt. Genom exempel på framgångssagor men också på samarbeten kan vi tillsammans inspirera och visa på möjliga vägar framåt.

CASE

Sport Up North hjälper Fastgrip i en ny produktutvecklingsfas.