Tag Archives: Tillväxt

Resultatsummering – Nya arbetstillfällen

Insatser i mikrobolag bidrar till regional tillväxt

– 16 nya heltidstjänster har skapats hos stöttade bolag under projektperioden.

Projektets tillväxtmål var satt till en ökning av 10 nya heltidstjänster inom sportnäringen under projektperioden, fördelat 50/50 mellan kvinnor och män. Resultatet sammanställdes, efter enkätuppföljning, till 16 nya arbetstillfällen fördelat 7,5/8,5 mellan kvinnor och män. Hit räknas enbart arbetstillfällen som anses vara stadigvarande, alltså ej konsulttjänster. För att ha genererat dessa 16 arbetstillfällen har projektet förbrukat ca 1 700 000 kr i direkta stödinsatser – endast drygt 100 000 kr per ny genererad tjänst.

Malin Styrke, Styrkestudios

Dold tillväxtpotential i hobbyföretag

Projektorganisationen har identifierat de riktigt små bolagen – som drivs nära hobbynivå – som en dold potentiell tillväxtmotor för regionen. Här har förhållandevis små, behovsanpassade stöd tagit företagen vidare i en riktning som i vissa fall lett till att de kunnat växla upp sin passion till ett yrke, alternativ haft möjligheten att anställa ny personal. Insatser som gjorts hos företag som idag driver säsongsberoende verksamhet, för att bredda erbjudandet med fler event eller att komma närmare året-runt-verksamhet, har också visat sig falla väl ut.

Inför kartläggningen av ett eventuellt fortsättningsprojekt hittade projektorganisationen flera företag i Västerbotten och Norrbotten som tangerar både sport- och turismnäringen, som idag drivs på gränsen till hobbynivå. Här finns ett område som vore intressant att följa om liknande satsningar gjordes där, med behovsanpassade stöd och samverkan med andra aktörer och t.ex. destinationsbolagen. Hur många arbetstillfällen skulle ett sådant projekt skapa?

Behovsanpassat stöd ger möjlighet att förvandla passion och idé till yrke

För några av de riktigt små bolagen har stödet gjort att verksamheterna har kunnat växla upp, till att bli något att faktiskt arbeta med. I vissa fall deltid, i andra fall heltid och för vissa företagare förhoppningsvis i framtiden. Med ett behovsanpassat stöd har projektet kunnat stötta företag med insatser som gjort störst skillnad där de befunnit sig just för stunden; stöd i patentansökan, prototypframtagning eller tjänsteutveckling. Stöd som många gånger gett direkt effekt och lett till att produkter kunnat nå kunder och potentiella kunder mycket snabbare, ibland redan i prototypfas. Som exempel kunde en företagare som arbetar med en luftrenare för vallabodar få ut sin prototyp hela vägen till framstående skid- och skidskyttelandslag, och den produkten hade inte kunnat produceras i samma utsträckning utan stöd från projektet.

Nära 70% av stöttade bolag har ökat omsättning från år till år

Den årliga uppföljningsenkäten som skickats till de stöttade bolagen visar på tillväxt i mer än bara arbetskraft. Varje år har närmare 70% av bolagen uppgett att de ökat sin omsättning. Sett till resursökning finns också ett mörkertal, som inte kan räknas till projektets sammanfattning av nya arbetstillfällen men som ändå bör tas i beaktande i en tillväxtsammanfattning. Många av bolagen i expansionsfas tar in regional konsulthjälp i punktinsatser, och de säsongsberoende företagen har idag en viss variation i bemanningen men när anläggningar hittar nya sätt att bli året-runt-anläggningar går de också mot att få en personalstyrka som är jämnare över hela året. Den här påverkan på den regionala sportnäringen och den regionala tillväxten syns inte i projektets uppföljningsenkäter men är ändå något som bör lyftas upp som tillväxtfaktorer på både kort och lång sikt.

XX Freeriders. Foto: Emelie Ekström

XX Freeriders. Foto: Emelie Ekström

 

Sportup North, empowering sports business. Sportnäringen. Företagsutveckling.

Projektmål uppnått – Nya arbetstillfällen och ökad omsättning inom Västerbottens sportnäring

Årets enkät till stöttade bolag visar på tillväxt

Varje år genomförs en riktad enkät till de bolag som fått stöd genom projektet Sportup North – ett affärsutvecklingsprojekt för att stärka en jämställd sportnäring i Västerbotten. Årets enkät gick ut till 43 stöttade bolag och utfallet visade positiva trender både vad gäller omsättning och sysselsättning.

Projektet Sportup North hjälper små och medelstora bolag inom Västerbottens sportnäring att ta nästa steg genom punktinsatser kopplade till bolagens utvecklingsmål. Stödet utgår alltid ifrån bolagens specifika behov och kan handla om direkta konsultkostnader för till exempel kommunikation eller affärsutveckling, eller bara att få vägledning vidare till rätt kontakter.

14,5 nya heltidstjänster under projektperioden

När projektet summeras ska 50 bolag ha fått stöd, fördelat jämnt mellan antal kvinnliga och manliga entreprenörer. Projektet ska kunna påvisa ökad sysselsättning hos de stöttade bolagen, där projektmålet är att 10 nya heltidstjänster ska ha skapats inom sportnäringen under projektperioden. Årets enkät visar att de stöttade bolagen tillsammans hittills skapat 14,5 nya heltidstjänster.

– Det gläder oss att årets enkät gav så många kvitton på att vårt stöd gör skillnad och att de positiva trender vi såg efter 2017 års enkät var sanna. Att 75% av bolagen som besvarat enkäten uppger att de ökat sin omsättning är väldigt starkt och att vi redan nu är i mål på antal nya tjänster ser vi som en stor bonus, kommenterar Emma Pantze, projektledare, enkäten.

Komplement till den ordinarie stödstrukturen

Sportup North fungerar som ett komplement till den ordinarie stödstrukturen som finns i Västerbotten. Projektet har en förenklad ansökningsprocess och ett enkelt förfarande i jämförelse med andra affärsutvecklande bidrag och stöd. Den enkla vägen till stöd ses som en av nyckelfaktorerna till att projektet kan hjälpa entreprenörer i nystartade småbolag att ta klivet från hobbyverksamhet till att ha driva sitt bolag som huvudsysselsättning.

– Vi tror att det positiva utfallet till stor del beror på att vi fyller en lucka i stödsystemet, där små nystartade bolag som drivs på hobbynivå också kan få stöd att utveckla sin verksamhet. Det känns viktigt, för vi tror att potentialen är stor i många av den här typen av bolag och genom oss kan de få en möjlighet att förverkliga sina idéer. Det stora jobbet vi har kvar för projektets sista år är att hitta fler kvinnliga entreprenörer inom Västerbottens sportnäring att stötta. Vi vet att de finns där ute men vi har haft svårt att komma i kontakt med dem, kommenterar Emma vidare.

Sportup North driver sportnäringens utveckling

Sportup North utvecklar sportnäringen i Västerbotten

Sportup North utvecklar sportnäringen i Västerbotten och ger företagare stöd med affärsutveckling, marknadsutveckling och internationalisering.

– Vi hjälper till att skapa möjlighet till möten mellan sportföretagare och mellan företagen och deras målgrupper, vilket är något som har efterfrågats av de företag vi har träffat, säger Emma Pantze, projektledare på Sportup North.

Projektet Sportregion Västerbotten har under våren bytt namn till Sportup North och startat arbetet som katalysator för länets sportnäring. Entreprenörer och företagare kan bland annat få hjälp med finansiering, affärsrådgivning, utveckling och att hitta rätt kontakter.

– Till oss kan företag komma i vilket skede som helst. För oss handlar det om att kunna se att vår insats skapar nya produkter, tjänster, internationalisering eller arbetstillfällen. Vi tycker också att det är viktigt att fånga upp både kvinnliga och manliga företagare. Jämställdhetsfrågan är central, säger Emma Pantze.

Öppen famn med rätt kompetens

Sportnäringen i Västerbotten befinner sig på stark frammarsch både i inlandet och längs kusten. Discgolftillverkaren Latitude 64 i Skellefteå utsågs till exempel till årets Gasell-företag i Västerbotten 2016. Sportswik är ett startup-företag från Umeå som nyligen fick TV4-gruppen att investera tio miljoner kronor.

Cykelklädesmärket Sigr från Umeå är i färd med att bredda sin marknad utomlands och har nyligen fått kontakt med Sportup North.

– Utan det stödet hade vi hade aldrig kunnat åka på världens största cykelmässa i Tyskland. Vi fick precis den respons vi ville ha av Sportup North – en öppen famn med rätt kompetens som peppar och tror på vår idé, säger Jenny Ferry, säljansvarig på Sigr som siktar på internationalisering.

Konceptutveckling inom besöksnäringen

Andra insatser som Sportup North kan bidra med är produktutveckling och patent. Det finns även behov av konceptutveckling inom besöksnäringen som är knuten till sport. Där är Kittelfjäll Utveckling ett företag som Sportup North stöttar.

– De vill utveckla sitt sommarutbud och det tycker vi är en viktig satsning. Det är sådant som spiller över på bygden och ger positiva effekter för både idrottsföreningar och andra aktörer, säger Emma Pantze.

– Vi vill skapa möjligheter för andra aktörer i byn att driva året runt-verksamhet och växa i Kittelfjäll med Sportup North som en kunnig medspelare. För utvecklingens skull är det jätteviktigt om vi kan växa även när det inte är vinter, då vi redan är historiskt starka med mycket folk som besöker oss, säger Jenny Berg på Kittelfjäll Utveckling.

Ambitionen är att stärka aktivitetsbiten under sommar och höst med bland annat trailbanor för cykel, löpning och vandring samt ökad tillgänglighet för rastplatser och förenklingar för kanotpaddling.

Arenor utanför idrotten

Sportup North kommer att verka aktivt. Ett aktuellt exempel är fredagens morgonmöte som arrangeras av näringslivskontoret i Skellefteå kommun. Sportup North är en programpunkt på morgonmötet tillsammans med Adam Westerman från Icross Flyfishing, som har en innovativ produkt när det gäller förflyttning över vatten.

– Vi kommer arrangera egna mötesplatser och även finnas på andra arenor utanför idrotten. Bland annat är vi en del av turismkonferensen 12–13 oktober i Skellefteå. Vi sätter sportnäringen på kartan som en ny kreativ näring och visar vilken betydelse den har för att skapa ett ännu starkare näringsliv i Västerbotten, säger Emma Pantze.

För ytterligare information, kontakta:

Emma Pantze, projektledare Sportup North

070–5780920

emma.pantze@vbidrott.rf.se

 

 

SPORTUP NORTH x SMART TILLVÄXT 8 JUNI I SKELLEFTEÅ

Välkommen till en inspirationsföreläsning om POC Sports och Sportswik

Oscar Huss, produktutvecklingschef på POC, kommer att prata om resan från forskning till framgångsrikt företag, och hur de arbetat systematiskt med att bygga sitt varumärke. POC är ett premiummärke i sportbranschen och inget sparas på kvalitet och design.

Martin Wiklund, grundare och VD av Sportswik, driver idag den snabbväxande sportappen Sportswik, som under det senaste året har tagit in 12 miljoner kronor i riskkapital. Vi kommer att få höra om Martins spännande resa som elitfotbollsspelare till hur man bygger en startup med globala ambitioner från Umeå.

Föreläsningen är gratis och vi bjuder på enklare lunch.

Datum 2017-06-08
Tid 11:30-13:30
Plats Pansalen,The Great Northern, Storgatan 53, Skellefteå

Begränsat antal platser. 

Anmäl dig HÄR.

Eventet arrangeras av: Sportup North och Smart Tillväxt

Smart Tillväxt är ett samverkansprojekt mellan Piteå kommun, Skellefteå kommun och Älvsbyns kommun och möjliggörs genom finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, Region Västerbotten samt Länsstyrelsen i Norrbotten

Sportup North: Vår uppgift är att krydda den passion och kunskap, som finns hos entreprenörer och företagare i regionen, med resurser och nätverk. Vi vill skapa en stark och jämställd sportnäring för hela
Västerbotten, inland som kust, nu och framåt.