Tag Archives: Produktutveckling

Resultatsummering – Internationalisering

8 bolag har nått nya internationella marknader

– Även små insatser kan öppna dörrar ut i världen.

Rivia Sports. La Pared. Apollo Sports.

Projektmålet på att hjälpa 5 företag ut på internationella marknader var ett mål som nåddes tidigt och hade kunnat vara ännu högre. Det blev tydligt att det krävdes ganska liten insats att åtminstone öppna dörrarna för internationella marknader hos de bolag som redan bedrev e-handel mot den svenska marknaden. Utöver det finns potential i sportturismnäringen, där samverkan mellan destinationsbolag och företag inom Västerbottens sportnäring skulle kunna borga för intressanta paketeringar.

E-handel – potentiell tillväxtmotor för inlandsbolag?

Med regionens ambitioner att utveckla inlandsbolag borde fokus läggas på stötta de bolag som bedriver eller kan bedriva e-handel. Dessa bolag kan med väldigt små medel få större marknader att bearbeta. Med rätt e-handelsplattform krävs det bara en liten insats, t.ex. stöd i översättningsarbetet, och nya marknader är tillgängliga direkt. Bedriver bolaget försäljning på en plattform som inte är anpassad för internationell handel behöver det heller inte vara en överväldigande insats att flytta e-handeln till en plattform som är det.

– Vi tycker att det har varit ganska enkelt att nå ut internationellt, även om vi har mycket att jobba med. Sociala medier är grunden i allt. Har man en bra produkt sprids den organiskt den vägen. Idag står internationella kunder för ungefär hälften av vår försäljning, säger Janne Larsson på YouZee.

Sigr.

Rätt mässor kan skapa värdefulla kontakter

Att få hjälp och stöd att besöka och ställa ut på mässor har också visat sig framgångsrikt. Företag som stöttats av Sportup North har vid internationella mässor kunnat knyta nya kontakter som också lett till att företagens produkter fått plats på nya marknader och nya plattformar. Vissa kontakter har också varit värdefulla för att utveckla produktutbud och material, där kontakter med nya fabriker och tillverkare lett till nya samarbeten.

– Att som nystartat företag få åka på världens största cykelmässa och ställa ut, var den bästa starten vi kunde få! Direkt verifiering med marknaden. Ohyggligt värdefullt, säger Jenny Ferry på Sigr.

Samverkansarbetet kan utvecklas

Regionalt finns flera småbolag som är verksamma inom sportturism och besöksnäringen, som medhjälp av en bättre samverkan mellan affärsutvecklare och destinationsbolag skulle kunna nå en större kundbas med hjälp av internationella turister. Projektet har identifierat cykel som ett område med tillväxtpotential, där det just nu finns stort driv hos entreprenörer och ett ökat intresse hos turister. Det här området skulle kunna bidra till tillväxt på flera ställen i regionen, inte bara i fjällområden genom utveckling av anläggningar till att bli bättre rustade för året-runt-verksamhet utan också i kust- och inlandskommuner.

Utvecklade cykelleder och ökad cykelturism skulle ge följdeffekter på hela näringslivet och besöksnäringen, som inte nödvändigtvis är direkt kopplad till sportnäringen men där sportnäringen fungerar som katalysator.

YouZee Clip-In

Fakta – Bolag som fått stöd att nå nya internationella marknader

Sigr – Internationella mässor
ICROSS – Internationell mässa
YouZee – Video i samband
internationalisering
Daco – Översättning av hemsida
Optimal Fitness – Internationell mässa
Sportme – Stöd i att nå ny internationell
marknad
Baltic Fitness – internationell mässa
Rivia Sports – Internationell mässa

Resultatsummering – Nya produkter och tjänster

16 nya produkter och tjänster från Västerbottens sportnäring

– Ett flexibelt och behovsanpassad stöd tog idéer från ritbord till verklighet.

På förhand fanns vissa utmaningar i målet att hjälpa företag inom Västerbottens sportnäring nå ut med 10 nya produkter och tjänster på marknaden. Dels är det svårt att påverka idérikedomen och drivkraften, dels finns det utmaningar i att hitta en modell som matchar ett brett spektra av både branscher och idémognad.

Breda kriterier och enkla processer

En framgångsfaktor för projektet har här varit att Västerbottens Idrottsförbund stått som projektägare. Projektet har därför inte omfattats av LOU, och det har möjliggjort att de insatser som gjorts i sportföretagen har kunnat vara helt behovs- och individanpassade. Genom att flytta administrativa processer till projektorganisationen har bolagen också upplevt en smidighet som inte funnits inom andra stödfunktioner. Istället för krångliga formulär och långa beslutstider har vägen framåt bestämts i samråd med projektorganisationen, och företagaren har kunnat gå vidare med sina ambitioner utan att behöva bromsa.

Behovsanpassat stöd påskyndar produktutvecklingen

Att ta fram en fysisk produkt är en resurskrävande process, sett till både tid och pengar. Här har projektets behovsanpassning många gånger bidragit till att processer påskyndats. Sportup North har kunnat hjälpa företag där de befinner sig just nu; stöd i patentansökan, prototypframtagning eller produkttestning.

– Stödet innebar att vi har kunnat utveckla vår prototyp, som nu är inne för godkännande av det globalt beslutande organet, kommenterar Håkan Pettersson på Back and Green.

– Utan stödet från Sportup North skulle jag inte kunnat utveckla Fastgrip Wall rack så snabbt. Med stödet så kortade jag processen med minst ett år, säger Krister Ruth på Fastgrip.

Projektorganisationen vill rekommendera beslutsfattare att främja projektägare som kan underlätta processer och administration för bolagen. Administrativt stöd – och behovsanpassning – är något bolag av den här storleken lyft fram som positiva faktorer.

Eventlight. Boliden.

Eventlight, Pelle, Ovalen Boliden

Skillnaden mellan att ge upp och att våga testa

För några av företagen som befunnit sig tidigt i sin företagsresa, på hobbynivå eller idéstadiet, har det behovsanpassade stödet och projektledarens personliga kontakt varit den avgörande faktorn för att överhuvudtaget ta idén vidare.

– Stödet har betytt allt, otroligt värdefull hjälp! Utan stödet från Sportup North och Almi hade jag inte varit där jag är idag. Det är lätt att köra fast i sina spår och därför väldigt viktigt med tips, råd och nya vinklar utifrån, säger Pelle Björk på Eventlight.

Eventlight har tecknat ett letter of intent med en stor aktör, för sin belysning i is.

Innovationer från Västerbottens sportnäring vinner priser

Under projektperioden har några av bolagens innovationer uppmärksammats i flera sammanhang. När entreprenörstävlingen Venture Cup, Sveriges största tävling för affärsidéer och startups, listade sina vinnare från Region Nord var 3 av 4 bolag från sportnäringen, och ytterligare ett bolag från sportnäringen tilldelades ett wildcard till Sverigefinalen.

Västerbottens sportnäring bidrog med 2 finalister: Kvikkac AB med sin innovaiton On-Rails och Aasa Health AB med sin digitala plattform traningparecept.se. Båda bolagen prisades också av SKAPA-stiftelsen, en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel. Varje år delar stiftelsen ut ett pris som instiftats för att uppmuntra idérika människor att fortsätta utveckla sina innovationer. Kvikkac vann stora priset och Aasa Health fick priset med fokus på unga
innovatörer.

Fakta: Nya produkter och tjänster från Västerbottens sportnäring

Fastgrip – Wall Rack
Kiim Sports – Vertical workout
Icross Flyfish – ICROSS 1206
Aasa Health AB – www.traningparecept.se, plattform för förenklad träning på recept
Kittelfjäll – Destination Kittelfjäll
Eventlight – Belysning i is
Kvikkac – OnRails
WidmanTiming – Luftrenare för vallabodar
Instrube Health AB – Memotus
PhotonSports – Sports Capture
YogaZol Hata Yoga – Yogakort
Act Sport – plattform för idrottspsykologi online
Bytklubb.nu – Plattform för klubbyte för lagidrottare
Tärnaby Fjällhotell AB – Extreme Sport Gathering 2020 Tärnaby
ConnectEast HB – VR Exercise Bike
Zlingit – Zlingit

On-Rails. Kvikkac. Åsa Wikström. Fotograf: Robert Ungh

Fotograf: Robert Ungh

Case Back and Green

Back and Green – Nya förutsättningar banar väg för nya golfinnovationer

Back and Green utvecklar en än så länge hemlig produkt inom golf, med siktet inställt på en global marknad. Bolaget har säte i Skellefteå och har genom projektet fått stöd i arbetet med patentansökan och framtagning av produkten. Ambitionen är att hålla stora delar av produktionen kvar i Västerbotten.

YouZee Clip-In,

Potentialen enorm för YouZee Clip-In

YouZee ser hundratusentals potentiella kunder på en marknad med låg konkurrens 

Med ett clip-in som fästs direkt i vanliga goggles vill optikerbröderna Janne och Peder Larsson förändra förutsättningarna för idrottsutövare med synfel. Produkten har tagits emot positivt av användarna och fortfarande finns det ingen likvärdig produkt på marknaden, som passar lika många goggles som YouZee Clip-In. För personer med synfel finns det inte många bra alternativ att tillgå för att korrigera synfel under idrottsutövande. Linser torkar ofta och skapar en irritation i ögat, därtill finns det en stor grupp som har synfel som inte kan korrigeras med linser.  

– När vi tittar närmare på statistik och siffror inser vi att potentialen för vår produkt är väldigt stor. Den statistik vi har tittat på säger att 3 av 10 har ett synfel som behöver korrigeras med glasögon, som inte kan korrigeras med linser. Om vi applicerar den siffran inom varje idrott, där utövarna behöver ha synkorrektion i sina goggles, har vi vår potentiella kundgrupp. Når vi bara en liten del av den har vi en jättemarknad, säger Janne Larsson på YouZee.  

Paintball nytt nyckelsegment 

I förstaskedet har företaget fokuserat mycket på skoter- och motocrossförare samt blickat mot det alpina segmentet. Senaste månaderna har paintball också seglat upp som ett område där YouZee Clip-In fyller en lucka på marknaden. 

– Vi hade dålig koll på hur stor sporten var tills vi köpte statistikunderlag för att få reda på mer. Det visar sig att det bara i USA finns 4,2 miljoner aktiva paintballspelare. I Tyskland 1,1 miljoner. Av dessa är alltså 30% våra potentiella kunder, berättar Janne. 

Skyndar långsamt – trots investerarintresse 

Potentialen i produkten har inte gått investerare obemärkt förbi. Bolaget har haft det angenäma problemet att investerare tagit kontakt med dem, och inte tvärtom. Förutom investerare har också återförsäljare och större skoterhandlare hört av sig för att etablera närmare samarbete, då de ser potential i merförsäljning av nya hjälmar och goggles om de samtidigt kan erbjuda en glasögonlösning. Idag har många kunder svårt att ta beslut i butik, och nöjer sig då med det de har, är handlarnas erfarenhet. För att underlätta försäljning i butik – och beställning över nätet – håller YouZee på att automatisera beställningsprocessen genom en funktion där kunden själv laddar upp sitt recept.  

Det stora intresset till trots ser duon bakom YouZee ingen anledning att stressa i onödan.

– Vi försöker ta det lugnt och vara noggranna med att allt görs rätt från början, så att vi slipper överraskningar och en massa merjobb framåt. Nu har vi en hemsida som fungerar som vi vill, ny förpackningsdesign, namn- och designskydd och så småningom bra översättningar mot internationella marknader och en uppladdningsfunktion för recept. Då kan vi börja marknadsföra produkten på riktigt och börja anställa folk som jobbar med detta, avslutar Janne.    

Sportup North har stöttat YouZee med insatser i internationaliseringsarbetet.  

Icross, flugfikske, fiskekajak

ICROSS i nytt internationellt samarbete

Bra försäljning och nya partners – vår- och sommarsäsongen ser ljus ut för ICROSS 

 Med ICROSS ville grundaren Adam Westerman göra det enkelt och bekvämt för fiskeentusiaster att nå nya platser på sina fisketurer. ICROSS är en portabel flytande enhet som enkelt blåses upp inom några få minuter. Fullt uppumpad blir den hård som en sten och möjliggör för fiskaren att ta sig till platser och fiskeställen som tidigare bara gick att drömma om. Fiskekajakerna finns i 5 olika storlekar – 1206, 1260, 1410, 1610 och modellen 300 som är 3 meter lång.

Icross, flugfiske, fiskekajak

Foto: Jonas Seger

Störst intresse för större modeller 

Inför vår- och sommarsäsongen har försäljningen gått bra, och bäst har det gått för de större modellerna i produktlinjen. Under 2018 lanserades modellen 1610, den hittills största, som ett komplement till utbudet med ambiitionen att erbjuda en smidig jakt- och fiskekajak som skulle öppna upp för försäljning också mot jaktsegmentet. En lansering som visat sig vara lyckad 

–    Försäljningen går riktigt bra och stora delar av lagret är slut. Nya leveranser kommer i början av maj, och då får vi också 2019 års färger av våra populäraste modeller 1410 och 1610, säger Adam. 

Nytt internationellt samarbete  

Under vintern och början av våren har ICROSS hunnit med såväl mässutställningar som att knyta kontakter med nya internationella samarbetspartners.  

–    Genom vår nya samarbetspartner Riber products säljer vi numera ICROSS också i Storbritannien och resten av Europa. De hjälper oss med lagerhållning, distribution och försäljning, säger Adam. 

Icross, flugfiske, fiskekajak

Foto: Stefan Bellika

Sportup North, empowering sports business. Sportnäringen. Företagsutveckling.

Projektmål uppnått – Nya arbetstillfällen och ökad omsättning inom Västerbottens sportnäring

Årets enkät till stöttade bolag visar på tillväxt

Varje år genomförs en riktad enkät till de bolag som fått stöd genom projektet Sportup North – ett affärsutvecklingsprojekt för att stärka en jämställd sportnäring i Västerbotten. Årets enkät gick ut till 43 stöttade bolag och utfallet visade positiva trender både vad gäller omsättning och sysselsättning.

Projektet Sportup North hjälper små och medelstora bolag inom Västerbottens sportnäring att ta nästa steg genom punktinsatser kopplade till bolagens utvecklingsmål. Stödet utgår alltid ifrån bolagens specifika behov och kan handla om direkta konsultkostnader för till exempel kommunikation eller affärsutveckling, eller bara att få vägledning vidare till rätt kontakter.

14,5 nya heltidstjänster under projektperioden

När projektet summeras ska 50 bolag ha fått stöd, fördelat jämnt mellan antal kvinnliga och manliga entreprenörer. Projektet ska kunna påvisa ökad sysselsättning hos de stöttade bolagen, där projektmålet är att 10 nya heltidstjänster ska ha skapats inom sportnäringen under projektperioden. Årets enkät visar att de stöttade bolagen tillsammans hittills skapat 14,5 nya heltidstjänster.

– Det gläder oss att årets enkät gav så många kvitton på att vårt stöd gör skillnad och att de positiva trender vi såg efter 2017 års enkät var sanna. Att 75% av bolagen som besvarat enkäten uppger att de ökat sin omsättning är väldigt starkt och att vi redan nu är i mål på antal nya tjänster ser vi som en stor bonus, kommenterar Emma Pantze, projektledare, enkäten.

Komplement till den ordinarie stödstrukturen

Sportup North fungerar som ett komplement till den ordinarie stödstrukturen som finns i Västerbotten. Projektet har en förenklad ansökningsprocess och ett enkelt förfarande i jämförelse med andra affärsutvecklande bidrag och stöd. Den enkla vägen till stöd ses som en av nyckelfaktorerna till att projektet kan hjälpa entreprenörer i nystartade småbolag att ta klivet från hobbyverksamhet till att ha driva sitt bolag som huvudsysselsättning.

– Vi tror att det positiva utfallet till stor del beror på att vi fyller en lucka i stödsystemet, där små nystartade bolag som drivs på hobbynivå också kan få stöd att utveckla sin verksamhet. Det känns viktigt, för vi tror att potentialen är stor i många av den här typen av bolag och genom oss kan de få en möjlighet att förverkliga sina idéer. Det stora jobbet vi har kvar för projektets sista år är att hitta fler kvinnliga entreprenörer inom Västerbottens sportnäring att stötta. Vi vet att de finns där ute men vi har haft svårt att komma i kontakt med dem, kommenterar Emma vidare.

Memotus. Healthtech. Mikael Östberg. Simon Dahl.

Memotus vill komplettera vården digitalt

Foto: Mikael Hansson, Uminova Innovation

Förenklar för motionärer med skadebesvär att få kontakt med experter

Umeåprofilerna Simon Dahl och Mikael Östberg ville förenkla för motionärer med skadebesvär att få kontakt med experter på idrottsskador och skapade appen Memotus. Idag, tre år senare, har dom utvecklat ett digitalt kommunikationsverktyg för vårdgivare som vill hantera både rådgivning och uppföljningsbesök digitalt. Nu finns en ny version av Memotus ute på marknaden för både Android och iOS.

– Modern vård är både fysisk och digital och nu är vi redo att komplettera den fysiska vården och erbjuda vårdgivare ett digitalt kommunikationsverktyg. Vi varken ska eller vill konkurrera med vården som en del nätläkartjänster gör idag, säger Simon.

Det började för tre år sedan med en idé om att hjälpa motionärer att kunna komma i kontakt med experter på idrottsskador. En idé som var den första att förverkligas.

– Vi har haft ett tiotal läkare och sjukgymnaster på plats redan i vår betaversion av Memotus. Nu håller vi på att utöka antalet experter från hela Sverige i appen så att det ska vara enkelt att få kontakt med någon som är expert på just mitt besvär, säger Mikael.

Förenklar också för vårdgivare

Men appen riktar sig inte längre bara till motionärer som har skador eller besvär. Även vårdgivare vill ha enkla, säkra och flexibla sätt att kunna kommunicera med sina patienter både när det gäller enklare rådgivning och framförallt vid uppföljningar av olika slag. Dessutom har den nya personuppgiftslagen, GDPR, gjort att det ställs betydligt hårdare krav på kommunikationen mellan vårdgivare och patient.

– Vi har pratat med fysioterapeuter som berättat att upp till 50 procent av deras uppföljningsbesök skulle kunna hanteras digitalt. Om man har den möjligheten så blir det en bättre och mer effektiv vård som bidrar till att fler kan få hjälp. Det är här vi kommer in med Memotus och kan erbjuda en tjänst som uppfyller GDPR-kraven på kommunikationen och samtidigt är enkel och flexibel, säger Simon

Belastar inte landstingens ekonomi

Simon och Micke är noga med att Memotus inte kan jämföras med olika nätläkartjänster som belastar landstingens ekonomi. De berättar att köp av rådgivning via Memotus inte är landstingsfinansierat utan som användare betalar man avgiften helt och hållet själv. Men den kanske största skillnaden är att de helt enkelt inte vill konkurrera med dagens vård.

– Vår ambition är att komplettera vården, inte vara ett alternativ till den. På så sätt är vi övertygade om att vår tjänst kan göra skillnad på riktigt genom att effektivisera så att fler kan få hjälp, säger Mikael.

– Självklart ser vi att vår tjänst så småningom kommer göra stor nytta inom den offentliga sjukvården. Men vi tycker att det skulle kännas bra om vården hinner ikapp den digitala utvecklingen lite mer så att det finns bättre ersättningsmodeller för dessa tjänster. Det är ingen tvekan om att modern vård är både fysisk och digital men det är heller ingen tvekan om att utvecklingen av nya tjänster går snabbare än vårdens anpassning till dessa, avslutar Simon.

Läs mer om Memotus på www.memotus.com

Sportup North har stöttat bolaget i skapandet av sitt filmbibliotek, som gör att fler motionärer kan få tydliga instruktionsfilmer på hur experternas föreslagna rehabövningar bäst genomförs.

TagTimer. Skellefteå.

TagTimer populärt inslag på Idrottens dag

Testutrustning för att mäta snabbhet och spänst – för både ungdoms- och elitidrottare

Skellefteåbolaget TagTimer tillverkar en lättanvänd testutrustning för att mäta snabbhet och spänst, med användare både på barn- och ungdomssidan såväl som inom elitidrotten. I oktober anordnades Idrottens dag i Skellefteå, och tillsammans med Skellefteå AIK Friidrott kunde besökarna testa TagTimers system – vilket blev en succé. Under dagen var det 100-tals besökare – både vuxna och barn – som testade att mäta sin spänst genom TagTimers hopptest.

– Volontärerna från Skellefteå AIK Friidrott var väldigt positiva och glada över att så många ville testa, säger John Karbin på TagTimer.

Startade med fokus på att tävla mot sig själv

Utvecklingen av TagTimer började med målet att lära barn i en träningsgrupp att tävla mot sig själva, och på så sätt nå högre kvalitet i teknikfokus och närvaro i träningsuppgifterna. Idag nyttjas systemet både för stimulerande träning i barn- och ungdomsgrupper såväl som ett sätt för elitlag att planera sin träning utifrån vissa kvalitetsmoment och också mäta aktuell form.

Zlingit

Case Zlingit

Zlingit – Prisvinnande idé för att öka idrottsklubbarnas intäkter 

Umeåbolaget Zlingit fick i slutet av 2017 en plats på Venture Cups lista på de 20 bästa idéerna under det årets tävling. Lösningen då var ett modernt biljettsystem som skulle effektivisera, ge ökade intäkter till klubbarna och på så sätt hjälpa dem med utmaningen att skapa ett större intresse för deras sport. Idag ser bolagets fokus lite annorlunda ut, men visionen är fortsatt att skapa bättre förutsättningar för klubbarna att skapa intäkter och intresse genom att stärka relationerna med både sponsorer och publik genom ett så kallat “Sports engagement system”.  

Zlingit jobbar idag med att engagera publiken på ett nytt och interaktiv sätt, som också skapar ökade intäkter för sportklubbar, genom att erbjuda digitala marknadsföringskanaler till sponsorer. Detta gör dem genom att konvertera traditionell marknadsföring på t.ex. sarger och tröjor till digitala spel, tävlingar med mera.  

Genom Zlingits system får användaren en central plats för sin digitala sportupplevelse. Här kan de köpa sina biljetter, tävla och vinna priser, vara med i omröstningar, läsa nyheter och statistik, ge feedback till klubbarna på förbättringsområden samt samla lojalitetspoäng och få schysta erbjudanden.  

Vi på Sportup North har hjälpt Zlingit genom att täcka en del av utvecklingskostnaderna för deras tjänst. 

Kontakt 

www.zlingit.com
hello@zlingit.com

Rivia Sports. Umeå Fashion Week. R Striker.

Full fart för Rivia Sports under Umeå Fashion Week

Modevisning och öppet hus för Rivia Sports

27–29 september pågår det årliga eventet Umeå Fashion Week. För Rivia Sports blir årets modefestival i Västerbotten en intensiv tillställning med såväl modevisningsdebut som öppet hus i studion på Rådhusesplanaden.

I år är det 10:e året som Umeå Fashion Weekanordnas. Under årets upplaga anordnas jubileumsvisningen Made By Locals – ett samarbete mellan Umeå Fashion Week och lokala designers med ursprung i Umeå. För Rivia Sports blir torsdagens visning en uppvärmning inför lördagens stora fest, när Umeå Fashion Week stänger. Tillsammans med Style Level, Marvêlle och Swedish Beauty Factory är Rivia Sports med och arrangerar avslutningsvisningen, som också blir bolagets första riktiga modevisning.  

– Det ska bli roligt att få köra modevisning på riktigt. Nu när det har fixats inför inser jag hur många härliga plagg vi har ochdet ska bli riktigt roligt att få visa upp allt, säger Rivia Oliveira på Rivia Sports. 

Nytt sätt att jobba med butiken

Under veckan kommer Rivia Sports även att hålla sin studio på Rådhusesplanaden öppen för allmänheten. Här kommer besökarna kunna ta del av bra erbjudanden och inspireras i studions kreativa miljö.  

– Att jobba med studion på det här sättet, som en fusion mellan studio och butik, känns spännande. Det finns en utmaning i att driva butik, och då gäller det att hitta nya sätt att jobba med butiksmiljön. Det här är ett sätt att testa det, berättar Rivia Oliveira. 

Som en förlängning av Umeå Fashion Week håller det stora handelsområdet Avion Shopping sina egna Fashion Weeks under perioden 24/9–7/10, och även här kommer Rivia Sports vara representerade. Under panelen Trend Talks hålls en inspirerande kväll med fokus på mode, trender, sport, bröllop där Rivia Oliveira bjudits in för att visa upp nyheter från kommande kollektioner och samtidigt prata om trender inom sportmode.  

Läs mer om RiviaSports och spana in kollektionerna på www.riviasports.com