Tag Archives: kvinnliga företagare

Resultatsummering – Kvinnliga företagare

Riktad insats mot företagande kvinnor gav effekt

– 40% av de stöttade företagen drivs av kvinnor.

Sportup North har jobbat aktivt med att stärka och utveckla en jämställd sportnäring i Västerbotten. Projektets mål var att stötta totalt 50 bolag nå en 50/50-fördelning mellan kvinnliga och manliga entreprenörer i utdelat stöd – ett ambitiöst mål sett till hur fördelningen mellan företagande kvinnor och män i näringslivet ser ut i stort. Genom riktade insatser i projektets slutfas överträffades målet på antal stöttade bolag med ett fördelningsresultat på 40/60.

Rivia Sports

Män mer benägna att söka stöd

Enligt rapporten från myndigheten Tillväxtanalys, Nystartade företag i Sverige 2018*, så utgjordes bara 32% av de nystartade bolagen under 2018 av bolag som drivs av en kvinna. Av de företag projektet stöttat drivs 40% av kvinnor. Projektresultatet hade kunnat se annorlunda ut om projektledaren valt att helt prioritera bort företag som drivs av män när målet på 50 stöttade bolag nåddes. En annan faktor som kan ha bidragit till fördelningen mellan företagen är att män är mer benägna att söka företagsstöd, därtill får män i större utsträckning också sina ansökningar beviljade**.

Tydligt fokus gav effekt

Inför projektets sista år gjordes mer fokuserade och riktade insatser mot kvinnliga entreprenörer. Projektet riktade kommunikationen mot företagande kvinnor i Västerbotten, genom filmer och annonsering i sociala kanaler där kvinnliga entreprenörer fick ta plats. Tillsammans med en PR-byrå gjordes också en kartläggning av nyckelpersoner att samverka med i regionen, på näringslivskontor och andra företagsstödjande instanser, samt av olika nischnäringar.

Ambitionen med den riktade insatsen var att sätta upp tre fysiska träffar under satsningen ”Mentors-boosten”, i Umeå, Skellefteå och Tärnaby, där företagande kvinnor inom sportnäringen skulle få möjlighet att träffas i ett klimat där alla kunde få plats att lyfta sina frågor. Behovet av en träff var störst i Tärnaby. När den här riktade insatsen, med kartläggning och inbjudan till nätverksträffarna, var över hade projektet fått närmare 40 nya kontakter och möjlighet att stötta 7 nya företag med kvinnliga ledare. Vidare har projektet skapat ett digitalt forum för kvinnliga entreprenörer inom sportnäringen.

– Den mötesplats vi skapade i Tärnaby var något som saknats i den här delen av regionen. Det blev ett bra tillfälle för många att dels knyta nya kontakter men också prata om de utmaningar man ställs inför som företagande kvinna inom sportnäringen. Jag upplevde att det skapades ett öppet diskussionsklimat när bara kvinnor samlades, där diskussionerna också fick utrymme att spänna över hela fältet, från utveckling av näringslivet lokalt till potentiella samarbetsmöjligheter, kommenterar Emma Pantze, projektledare Sportup North, träffen i Tärnaby.

Sigr. Norrsken. Jersey.Hästnäringen har stor potential

En reflektion av summeringen är att många företagande kvinnor befinner sig direkt inom tränings- och hälsobranschen, som t.ex. personliga tränare. I samband med kartläggningen blev det också tydligt att regionens hästnäring är större än vad som tidigare antagits, en upptäckt som tas med till ett eventuellt fortsättningsprojekt.

Fakta – Kvinnliga företagare stöttade genom Sportup North

​Sigr
Luckygoat
Love Yoga Umeå
Yogastudion Umeå
Urstark
Styrkestudios
Kvikkac AB
Tärnaby Alpint AB
Kiim Sport AB
Rivia Brands
Nordic Sport AB
Kittelfjäll Utveckling
Magdalena Lindström
Angelica Brage AB
YogaZol Hata Yoga
Optimal Fitness
Zoloz Dans & Hälsa
Kati Knox
Norrspel (Hanna Karlsson)
FiaFys
Selar.se
Evelina Rönnbäck
TH Golf
Ohlsson & Lindblad Event AB​

 

Referenser

*https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2019-06-19-nystartade-foretag-i-sverige-2018.html
**https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1044295/FULLTEXT01.pdf

 

Resultatsummering – Nya arbetstillfällen

Insatser i mikrobolag bidrar till regional tillväxt

– 16 nya heltidstjänster har skapats hos stöttade bolag under projektperioden.

Projektets tillväxtmål var satt till en ökning av 10 nya heltidstjänster inom sportnäringen under projektperioden, fördelat 50/50 mellan kvinnor och män. Resultatet sammanställdes, efter enkätuppföljning, till 16 nya arbetstillfällen fördelat 7,5/8,5 mellan kvinnor och män. Hit räknas enbart arbetstillfällen som anses vara stadigvarande, alltså ej konsulttjänster. För att ha genererat dessa 16 arbetstillfällen har projektet förbrukat ca 1 700 000 kr i direkta stödinsatser – endast drygt 100 000 kr per ny genererad tjänst.

Malin Styrke, Styrkestudios

Dold tillväxtpotential i hobbyföretag

Projektorganisationen har identifierat de riktigt små bolagen – som drivs nära hobbynivå – som en dold potentiell tillväxtmotor för regionen. Här har förhållandevis små, behovsanpassade stöd tagit företagen vidare i en riktning som i vissa fall lett till att de kunnat växla upp sin passion till ett yrke, alternativ haft möjligheten att anställa ny personal. Insatser som gjorts hos företag som idag driver säsongsberoende verksamhet, för att bredda erbjudandet med fler event eller att komma närmare året-runt-verksamhet, har också visat sig falla väl ut.

Inför kartläggningen av ett eventuellt fortsättningsprojekt hittade projektorganisationen flera företag i Västerbotten och Norrbotten som tangerar både sport- och turismnäringen, som idag drivs på gränsen till hobbynivå. Här finns ett område som vore intressant att följa om liknande satsningar gjordes där, med behovsanpassade stöd och samverkan med andra aktörer och t.ex. destinationsbolagen. Hur många arbetstillfällen skulle ett sådant projekt skapa?

Behovsanpassat stöd ger möjlighet att förvandla passion och idé till yrke

För några av de riktigt små bolagen har stödet gjort att verksamheterna har kunnat växla upp, till att bli något att faktiskt arbeta med. I vissa fall deltid, i andra fall heltid och för vissa företagare förhoppningsvis i framtiden. Med ett behovsanpassat stöd har projektet kunnat stötta företag med insatser som gjort störst skillnad där de befunnit sig just för stunden; stöd i patentansökan, prototypframtagning eller tjänsteutveckling. Stöd som många gånger gett direkt effekt och lett till att produkter kunnat nå kunder och potentiella kunder mycket snabbare, ibland redan i prototypfas. Som exempel kunde en företagare som arbetar med en luftrenare för vallabodar få ut sin prototyp hela vägen till framstående skid- och skidskyttelandslag, och den produkten hade inte kunnat produceras i samma utsträckning utan stöd från projektet.

Nära 70% av stöttade bolag har ökat omsättning från år till år

Den årliga uppföljningsenkäten som skickats till de stöttade bolagen visar på tillväxt i mer än bara arbetskraft. Varje år har närmare 70% av bolagen uppgett att de ökat sin omsättning. Sett till resursökning finns också ett mörkertal, som inte kan räknas till projektets sammanfattning av nya arbetstillfällen men som ändå bör tas i beaktande i en tillväxtsammanfattning. Många av bolagen i expansionsfas tar in regional konsulthjälp i punktinsatser, och de säsongsberoende företagen har idag en viss variation i bemanningen men när anläggningar hittar nya sätt att bli året-runt-anläggningar går de också mot att få en personalstyrka som är jämnare över hela året. Den här påverkan på den regionala sportnäringen och den regionala tillväxten syns inte i projektets uppföljningsenkäter men är ändå något som bör lyftas upp som tillväxtfaktorer på både kort och lång sikt.

XX Freeriders. Foto: Emelie Ekström

XX Freeriders. Foto: Emelie Ekström

 

Case YogaZol Hatha Yoga

YogaZol Hatha Yoga – Yogakort som stöd för att uppnå ett kärleksfullt och fredligt liv

Yoga Zol Hatha Yoga har utvecklat yogakort som bottnar i yogafilosofin Yama och Niyama, som handlar om hur vi ska interagera mot andra och mot oss själva – levnadsråd för ett kärleksfullt och fredligt liv. Genom Sportup North har bolaget fått stöd i arbetet med att ta fram korten.

Case TH Golf

Therese Hjertstedt – Från golfproffs till professionell golftränare

TH Golf är namnet på före detta golfproffset Therese Hjertstedts företag. Efter 10 år på Europeiska, asiatiska och Australiensiska proffstourer bytte hon sida och blev golftränare – vilket hon jobbat med i Australien och Sverige i snart 15 år. Idag erbjuder hon privalektioner, clinics och företagsdagar till personer som vill utveckla sitt golfande. Sportup North stöttade Therese i framtagningen av ny hemsida.

Kontakt

www.theresehjertstedt.com

Case Selar.se

Selar.se – Webbshop för hästsport

Selar.se är en e-handel med säte i Sikeå, där bolaget i perioder också drivit fysisk butik. I webbshopen finns ett stort utbud av produkter för hästsport i allmänhet och körning i synnerhet. Bolaget har genom Sportup North fått stöd i insatser i arbetet med varumärkesinriktning.

Kontakt

www.selar.se

Case Kati Knox

Kati Knox – Punk Yoga

Kati Knox är en musiker och yogini från Oakland, California, som numera huserar i Umeå. Genom projektet har Kati fått kontakt med eXpression Umeå för att ta vidare sina idéer och koncept.

Case Angelica Brage

Angelica Brage – Gjorde drömmen till verklighet och blev bäst i världen

För Angelica Brage har idrott spelat en stor roll i livet. Från hockey, fotboll, innebandy och vattenpolo gick idrottandet vidare till styrkelyft – där drömmen om att bli bäst i världen föddes. 2010 gick drömmen i uppfyllelse och Angelica blev första svenska damjunior att vinna VM. Idag har hon tagit sina lärdomar vidare till sitt eget bolag, där hon kombinerar personlig träning och workshops med föreläsningar.

Angelica är i grunden utbildad hälsoutvecklare, licensierad personlig tränare samt styrketräningsinstruktör. Hon är också utbildad coach, tyngdlyftningstränare och Strength Coach med specialområden inom styrkelyftsmomenten. Med Sportup Norths hjälp fick Angelica kontakt med revisor och fler regionala stödfunktioner.

Kontakt

www.angelicabrage.se

Case Evelina Rönnbäck

Med kameralinsen som verktyg för att lyfta större frågor

Evelina Rönnbäck är en Umeåbaserad frilansfotograf. Förutom att genom fotografi lyfta frågor om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och internationella relationer och förhållanden har hon än särskild förmåga att fånga pulsen och adrenalinet i idrott och storheten i naturen. Bland Evelinas projekt syns bland annat en serie porträtt av kvinnliga surfare – Lineup 30, som porträtterar 30 kvinnliga surfare vid den portugisiska surf breaken Ericeira.

– Det finns många tjejer i världen som surfar och det är detta jag vill belysa med detta projekt. Jag hoppas kunna visa den passion för sporten vi har och låta oss representera detta på ett naturligt och actionfyllt sätt via detta fotoprojekt, säger Evelina.

Genom Sportup North har Evelina fått stöd av en affärscoach.

Kontakt

Evelina Rönnbäck
+46 76 83 23 577
evelinaronnback@live.se
www.evelinaronnback.se

Bilder från serien ”Lineup 30”

Sportup North, empowering sports business. Sportnäringen. Företagsutveckling.

Spirande nätverk och efterlängtat stöd

Kvinnor med företag inom sportnäringen borde få lika mycket stöd som män, men så är det tyvärr inte i Sverige. För att närma oss vårt mål med ett stöd fördelat 50/50 mellan kvinnor och män, genomförde vi under våren riktade insatser mot företagande kvinnor i Västerbottens sportnäring.

Sju företagare

Satsningen, som vi kallade Mentors-boosten, resulterade i att ytterligare sju företagande kvinnor fick hjälp med viktiga kontakter, coachning och ekonomiskt stöd för att komma vidare med sina bolag.

– Att bli erbjuden expertstöd på det här sättet är helt fantastiskt. Det är inget man har råd att köpa som småföretagare. Och ändå är det så viktigt att få någon annans ögon på sin verksamhet. Man blir ju så lätt hemmablind, säger Gunilla Björn i Robertsfors som genom Mentors-boosten fick kontakt med en PR-expert att diskutera kommunikationsfrågor med. Kombinerar två jobb Via sin e-handel Selar.se säljer hon kvalitets-selar för hästkörning. Precis som många andra kvinnor inom sportnäringen, har hon också ”ett vanligt jobb”, i hennes fall som nattsjuksköterska. De två verksamheterna går bra att kombinera, men visst vore det roligt att helhjärtat kunna satsa på sitt företag, menar Gunilla. Och nog vore det lättare om det fanns fler att bolla med.

– Ja, det skulle vara jättebra att träffa andra personer i samma situation, så att vi kunde utbyta erfarenheter om hur man når ut via sociala medier till exempel, säger hon.

Skapa bestående nätverk

Just nätverk och kontakter är något som Sportup North hoppas ska kunna bli en bestående effekt av Mentors-boosten. I Tärnaby ordnades en inspirationsträff i samarbete med Visit Hemavan Tärnaby och Tärnaby Alpint, där åtta av ortens företag deltog. – Det var fantastiskt, en jättebra dag, säger Emma Pantze, projektledare och affärscoach på Sportup North. – Den mötesplats vi skapade i Tärnaby var något som saknats i den här delen av regionen. Det blev ett bra tillfälle för många att dels knyta nya kontakter men också prata om de utmaningar man ställs inför som företagande kvinna inom sportnäringen. Jag upplevde att det skapades ett öppet diskussionsklimat när bara kvinnor samlades, där diskussionerna också fick utrymme att spänna över hela fältet, från utveckling av näringslivet lokalt till potentiella samarbetsmöjligheter.

Öka kännedomen

Förutom inspirationsträffen tog vi på Sportup North direktkontakt med flera av regionens entreprenörer, för att på så sätt öka kännedomen om vårt erbjudande. – Utifrån målen som vi satte upp för aktiviteterna är jag jättenöjd, säger Emma Pantze. Vi hade ursprungligen planerat fler inspirationsträffar inom Mentors-boosten, men att de uteblev är inget nederlag, eftersom vi ändå fick kontakt med så många företagare. I slutändan hjälpte vi sju entreprenörer på flera orter med goda råd och relevanta kontakter.

Företag eller företagare som fått stöd via Mentors-boosten våren 2019

Selar.se
Tärnaby Fjällhotell AB
MySkillz Angelica Brage AB
Therese Hjerstedt – TH Golf
Kati Knox
Zoloz Dans och Hälsa

Zoloz anordnar utbildning för barnyogainstruktörer

Bild: Yogi Beans

Sedan starten 2013 har Zoloz utvecklats från att vara ett bolag med fokus på hälsosam dans till ett bolag med fokus på helhetshälsa. Företaget erbjuder förutom yogaklasser också workshops, yoga för barn, kurser, hälsosamtal, PT-yoga och miniretreats i Renbergsvattnet. Under sommaren breddar Zoloz sitt utbud med en kurstillsammans med amerikanska Yogi Beans för kunder som vill utbilda sig till barnyogainstruktör.

Yoga som alternativ till annan idrott 

Zoloz ser yoga som ett komplement till klassiska idrotter där tävling annars är centralt. Genom yoga kan barn få in både fysisk aktivitet och stillsamhet genom rörelser där de får öva på att fokusera, sträcka på sig, träna balans och hitta kroppskontroll.  

– Vi bestämde oss för att samarbeta och ta Yogi Beans till Skellefteå. De ville komma till Sverige och valde just vår stad, Zoloz och mig, att samarbeta med. Jag är så stolt och glad över detta, kommenterar Pia Burman på Zoloz. 

Specialister på barnyoga  

Kursen hålls 28–30 juni av Carolina Lindoff, som är uppvuxen utanför Göteborg men som efter studier i Piteå och jobb i Skellefteå tillbringat flera år i New York. Där har hon arbetat för företaget Yogi Beans som specialiserat sig på barnyoga och att undervisa på ett sätt som barn förstår – och älskar.  

Kursen är populär bland personal inom skola, förskola, fysioterapi och andra som arbetar med barn. Även dans- och yogalärare går ofta kursen, såväl som föräldrar som vill yoga hemma med sina barn.  

– Det känns helt fantastiskt att få komma tillbaka till Skellefteå för att dela med mig av barnyogans underbara värld! Vi kommer att ha en härlig helg tillsammans med yogapositioner, lekar, andningsövningar och avslappning. Efter utbildningen kommer deltagarna ha verktyg för att undervisa allt detta, säger Carolina. 

Läs mer om utbildningen på www.zoloz.se/barnyogautbildning.  

Lauren Chaitoff, Yogi Beans grundare och Pia Burman, Zoloz dans och hälsa