Tag Archives: Internationellt

Resultatsummering – Internationalisering

8 bolag har nått nya internationella marknader

– Även små insatser kan öppna dörrar ut i världen.

Rivia Sports. La Pared. Apollo Sports.

Projektmålet på att hjälpa 5 företag ut på internationella marknader var ett mål som nåddes tidigt och hade kunnat vara ännu högre. Det blev tydligt att det krävdes ganska liten insats att åtminstone öppna dörrarna för internationella marknader hos de bolag som redan bedrev e-handel mot den svenska marknaden. Utöver det finns potential i sportturismnäringen, där samverkan mellan destinationsbolag och företag inom Västerbottens sportnäring skulle kunna borga för intressanta paketeringar.

E-handel – potentiell tillväxtmotor för inlandsbolag?

Med regionens ambitioner att utveckla inlandsbolag borde fokus läggas på stötta de bolag som bedriver eller kan bedriva e-handel. Dessa bolag kan med väldigt små medel få större marknader att bearbeta. Med rätt e-handelsplattform krävs det bara en liten insats, t.ex. stöd i översättningsarbetet, och nya marknader är tillgängliga direkt. Bedriver bolaget försäljning på en plattform som inte är anpassad för internationell handel behöver det heller inte vara en överväldigande insats att flytta e-handeln till en plattform som är det.

– Vi tycker att det har varit ganska enkelt att nå ut internationellt, även om vi har mycket att jobba med. Sociala medier är grunden i allt. Har man en bra produkt sprids den organiskt den vägen. Idag står internationella kunder för ungefär hälften av vår försäljning, säger Janne Larsson på YouZee.

Sigr.

Rätt mässor kan skapa värdefulla kontakter

Att få hjälp och stöd att besöka och ställa ut på mässor har också visat sig framgångsrikt. Företag som stöttats av Sportup North har vid internationella mässor kunnat knyta nya kontakter som också lett till att företagens produkter fått plats på nya marknader och nya plattformar. Vissa kontakter har också varit värdefulla för att utveckla produktutbud och material, där kontakter med nya fabriker och tillverkare lett till nya samarbeten.

– Att som nystartat företag få åka på världens största cykelmässa och ställa ut, var den bästa starten vi kunde få! Direkt verifiering med marknaden. Ohyggligt värdefullt, säger Jenny Ferry på Sigr.

Samverkansarbetet kan utvecklas

Regionalt finns flera småbolag som är verksamma inom sportturism och besöksnäringen, som medhjälp av en bättre samverkan mellan affärsutvecklare och destinationsbolag skulle kunna nå en större kundbas med hjälp av internationella turister. Projektet har identifierat cykel som ett område med tillväxtpotential, där det just nu finns stort driv hos entreprenörer och ett ökat intresse hos turister. Det här området skulle kunna bidra till tillväxt på flera ställen i regionen, inte bara i fjällområden genom utveckling av anläggningar till att bli bättre rustade för året-runt-verksamhet utan också i kust- och inlandskommuner.

Utvecklade cykelleder och ökad cykelturism skulle ge följdeffekter på hela näringslivet och besöksnäringen, som inte nödvändigtvis är direkt kopplad till sportnäringen men där sportnäringen fungerar som katalysator.

YouZee Clip-In

Fakta – Bolag som fått stöd att nå nya internationella marknader

Sigr – Internationella mässor
ICROSS – Internationell mässa
YouZee – Video i samband
internationalisering
Daco – Översättning av hemsida
Optimal Fitness – Internationell mässa
Sportme – Stöd i att nå ny internationell
marknad
Baltic Fitness – internationell mässa
Rivia Sports – Internationell mässa

YouZee Clip-In,

Potentialen enorm för YouZee Clip-In

YouZee ser hundratusentals potentiella kunder på en marknad med låg konkurrens 

Med ett clip-in som fästs direkt i vanliga goggles vill optikerbröderna Janne och Peder Larsson förändra förutsättningarna för idrottsutövare med synfel. Produkten har tagits emot positivt av användarna och fortfarande finns det ingen likvärdig produkt på marknaden, som passar lika många goggles som YouZee Clip-In. För personer med synfel finns det inte många bra alternativ att tillgå för att korrigera synfel under idrottsutövande. Linser torkar ofta och skapar en irritation i ögat, därtill finns det en stor grupp som har synfel som inte kan korrigeras med linser.  

– När vi tittar närmare på statistik och siffror inser vi att potentialen för vår produkt är väldigt stor. Den statistik vi har tittat på säger att 3 av 10 har ett synfel som behöver korrigeras med glasögon, som inte kan korrigeras med linser. Om vi applicerar den siffran inom varje idrott, där utövarna behöver ha synkorrektion i sina goggles, har vi vår potentiella kundgrupp. Når vi bara en liten del av den har vi en jättemarknad, säger Janne Larsson på YouZee.  

Paintball nytt nyckelsegment 

I förstaskedet har företaget fokuserat mycket på skoter- och motocrossförare samt blickat mot det alpina segmentet. Senaste månaderna har paintball också seglat upp som ett område där YouZee Clip-In fyller en lucka på marknaden. 

– Vi hade dålig koll på hur stor sporten var tills vi köpte statistikunderlag för att få reda på mer. Det visar sig att det bara i USA finns 4,2 miljoner aktiva paintballspelare. I Tyskland 1,1 miljoner. Av dessa är alltså 30% våra potentiella kunder, berättar Janne. 

Skyndar långsamt – trots investerarintresse 

Potentialen i produkten har inte gått investerare obemärkt förbi. Bolaget har haft det angenäma problemet att investerare tagit kontakt med dem, och inte tvärtom. Förutom investerare har också återförsäljare och större skoterhandlare hört av sig för att etablera närmare samarbete, då de ser potential i merförsäljning av nya hjälmar och goggles om de samtidigt kan erbjuda en glasögonlösning. Idag har många kunder svårt att ta beslut i butik, och nöjer sig då med det de har, är handlarnas erfarenhet. För att underlätta försäljning i butik – och beställning över nätet – håller YouZee på att automatisera beställningsprocessen genom en funktion där kunden själv laddar upp sitt recept.  

Det stora intresset till trots ser duon bakom YouZee ingen anledning att stressa i onödan.

– Vi försöker ta det lugnt och vara noggranna med att allt görs rätt från början, så att vi slipper överraskningar och en massa merjobb framåt. Nu har vi en hemsida som fungerar som vi vill, ny förpackningsdesign, namn- och designskydd och så småningom bra översättningar mot internationella marknader och en uppladdningsfunktion för recept. Då kan vi börja marknadsföra produkten på riktigt och börja anställa folk som jobbar med detta, avslutar Janne.    

Sportup North har stöttat YouZee med insatser i internationaliseringsarbetet.  

Icross, flugfikske, fiskekajak

ICROSS i nytt internationellt samarbete

Bra försäljning och nya partners – vår- och sommarsäsongen ser ljus ut för ICROSS 

 Med ICROSS ville grundaren Adam Westerman göra det enkelt och bekvämt för fiskeentusiaster att nå nya platser på sina fisketurer. ICROSS är en portabel flytande enhet som enkelt blåses upp inom några få minuter. Fullt uppumpad blir den hård som en sten och möjliggör för fiskaren att ta sig till platser och fiskeställen som tidigare bara gick att drömma om. Fiskekajakerna finns i 5 olika storlekar – 1206, 1260, 1410, 1610 och modellen 300 som är 3 meter lång.

Icross, flugfiske, fiskekajak

Foto: Jonas Seger

Störst intresse för större modeller 

Inför vår- och sommarsäsongen har försäljningen gått bra, och bäst har det gått för de större modellerna i produktlinjen. Under 2018 lanserades modellen 1610, den hittills största, som ett komplement till utbudet med ambiitionen att erbjuda en smidig jakt- och fiskekajak som skulle öppna upp för försäljning också mot jaktsegmentet. En lansering som visat sig vara lyckad 

–    Försäljningen går riktigt bra och stora delar av lagret är slut. Nya leveranser kommer i början av maj, och då får vi också 2019 års färger av våra populäraste modeller 1410 och 1610, säger Adam. 

Nytt internationellt samarbete  

Under vintern och början av våren har ICROSS hunnit med såväl mässutställningar som att knyta kontakter med nya internationella samarbetspartners.  

–    Genom vår nya samarbetspartner Riber products säljer vi numera ICROSS också i Storbritannien och resten av Europa. De hjälper oss med lagerhållning, distribution och försäljning, säger Adam. 

Icross, flugfiske, fiskekajak

Foto: Stefan Bellika

Sportup North, empowering sports business. Sportnäringen. Företagsutveckling.

Projektmål uppnått – Nya arbetstillfällen och ökad omsättning inom Västerbottens sportnäring

Årets enkät till stöttade bolag visar på tillväxt

Varje år genomförs en riktad enkät till de bolag som fått stöd genom projektet Sportup North – ett affärsutvecklingsprojekt för att stärka en jämställd sportnäring i Västerbotten. Årets enkät gick ut till 43 stöttade bolag och utfallet visade positiva trender både vad gäller omsättning och sysselsättning.

Projektet Sportup North hjälper små och medelstora bolag inom Västerbottens sportnäring att ta nästa steg genom punktinsatser kopplade till bolagens utvecklingsmål. Stödet utgår alltid ifrån bolagens specifika behov och kan handla om direkta konsultkostnader för till exempel kommunikation eller affärsutveckling, eller bara att få vägledning vidare till rätt kontakter.

14,5 nya heltidstjänster under projektperioden

När projektet summeras ska 50 bolag ha fått stöd, fördelat jämnt mellan antal kvinnliga och manliga entreprenörer. Projektet ska kunna påvisa ökad sysselsättning hos de stöttade bolagen, där projektmålet är att 10 nya heltidstjänster ska ha skapats inom sportnäringen under projektperioden. Årets enkät visar att de stöttade bolagen tillsammans hittills skapat 14,5 nya heltidstjänster.

– Det gläder oss att årets enkät gav så många kvitton på att vårt stöd gör skillnad och att de positiva trender vi såg efter 2017 års enkät var sanna. Att 75% av bolagen som besvarat enkäten uppger att de ökat sin omsättning är väldigt starkt och att vi redan nu är i mål på antal nya tjänster ser vi som en stor bonus, kommenterar Emma Pantze, projektledare, enkäten.

Komplement till den ordinarie stödstrukturen

Sportup North fungerar som ett komplement till den ordinarie stödstrukturen som finns i Västerbotten. Projektet har en förenklad ansökningsprocess och ett enkelt förfarande i jämförelse med andra affärsutvecklande bidrag och stöd. Den enkla vägen till stöd ses som en av nyckelfaktorerna till att projektet kan hjälpa entreprenörer i nystartade småbolag att ta klivet från hobbyverksamhet till att ha driva sitt bolag som huvudsysselsättning.

– Vi tror att det positiva utfallet till stor del beror på att vi fyller en lucka i stödsystemet, där små nystartade bolag som drivs på hobbynivå också kan få stöd att utveckla sin verksamhet. Det känns viktigt, för vi tror att potentialen är stor i många av den här typen av bolag och genom oss kan de få en möjlighet att förverkliga sina idéer. Det stora jobbet vi har kvar för projektets sista år är att hitta fler kvinnliga entreprenörer inom Västerbottens sportnäring att stötta. Vi vet att de finns där ute men vi har haft svårt att komma i kontakt med dem, kommenterar Emma vidare.

YouZee Clip-in.

YouZee Clip-In populärt bland åkarna på Gotland Grand National

YouZee på plats under en av världens största endurotävlingar

Sista helgen i oktober gick klassikern Gotland Grand National – en av världens största endurotävlingar – av stapeln. Årets tävlingar bjöd på riktigt tuffa förhållanden med hårda vindar, bitande kyla och en rejäl dos lera. På plats, för att bevaka sina sponsrade åkare och för att representera sin produkt på mässan, var Skellefteåbolaget YouZee. Med sitt clip-in som fästs direkt i vanliga goggles försöker de förändra förutsättningarna för idrottsutövare med synfel. Produkten, som är utvecklad av optikerbröderna Janne och Peder Larsson, har tagits emot väldigt positivt av användarna och helgens tävlingar blev ytterligare ett kvitto för bolaget att de har en produkt som fungerar bra.

– YouZee Clip-In funkade bra både på banan och i depån. Ingen imma eller någonting, säger Martin Front, en av åkarna som körde med YouZee clip-in.

Passar alla goggles av vanlig modell

Ofta använder idrottsutövare antingen sina vanliga glasögon under goggles av så kallad over-the-glasses-modell, eller så använder de kontaktlinser – vilket kan resultera i uttorkade ögon eller tappade linser som följd. YouZee Clip-In passar alla goggles som är av vanlig modell och varje enskilt clip-in slipas efter ett personligt recept.

– YouZee Clip-In löser inte bara problemet med torra ögon vid användning av linser. Med vårt clip-in får användaren också en lösning som är anpassad för ändamålet, till skillnad från när vanliga glasögon används under befintliga goggles. Vårt clip-in sitter på plats och slipas efter kundens personliga recept, vilket gör att vi kan erbjuda en fungerande lösning också för användare med brytningsfel, säger Janne Larsson på YouZee.

Produkten har snabbt blivit populär hos användarna, och kontinuerligt dyker det upp nya områden där deras lösning underlättar vardagen eller gör det lättare för personer att utöva sina favoritaktiviteter.

– Intresset är stort, inte bara på event som Gotland Grand National. Det som är intressant är att många inte vet att lösningen finns, vilket gör att nya marknader dyker upp hela tiden. Nu senast har vi fått förfrågningar både från paintballspelare såväl som från förare som ska delta i Dakar-rallyt, fortsätter Janne.

Trots intresset från andra håll ser YouZee sin huvudmarknad inom vintersporten, och under hösten kommer de finnas representerade på strategiskt viktiga mässor för att etablera sig hos goggles-tillverkarna. I den närliggande planen finns ambitionerna att nå en större internationell marknad, vilket bolaget krattar för redan nu både genom möten och genom utveckling av sitt kommunikationsmaterial.

– Vi åker inom kort till Alperna på en mässa där vi kommer träffa många internationella aktörer, vilket vi ser mycket fram emot, säger Janne.

Följ YouZee på Facebook eller Instagram: @youzeeclipin.

YouZee. Foto: Jonas Westling

Case YouZee

YouZee – En klarsynt idé som gör livet lättare för idrottsutövare med synfel

Många som idrottar med synfel ställs inför valet mellan linser, glasögon eller ingen hjälp alls. Svårast är det för de som utövar sin idrott på vintern, när linser torkar och skapar irritation och de lösningar som finns med glasögon direkt under goggles ofta fungerar ganska dåligt. Det ville optikerna på Larsson Optik ändra på, och så föddes YouZee – clip-in-glasögon som fästs på insidan av dina goggles.

Tillverkningen sker i Västerbotten, med utvalda kvalitetsglas från Japan. Varje enskilt par YouZee clip-in tillverkas utifrån ditt personliga recept, och de passar i alla goggles som inte är av Over The Glasses-modell.

Just nu står YouZee inför en spännande framtid med lansering mot nya marknader och i samband med det både lansering av ny hemsida och grafisk profil. Vi på Sportup North stöttar YouZee med kostnader kopplat till filmmaterial och översättning av kommande hemsidan, insatser som ska hjälpa YouZee att nå en internationell marknad.

Kontakt

www.youzeeshop.com

Case DACO

DACO – Flytbryggor, sarger, sporttillbehör och mobila läktare från Ersmark ut i världen

I Ersmark finns DACO, ett lokalt ägt bolag med anor tillbaka till 30-talet. Idag konstruerar, tillverkar, marknadsför och installerar bolaget produkter inom sport och fritid. I det breda produktutbudet finns såväl hockey-, bandy- och innebandysarger som tillbehör till fotboll och portabla läktare.

Ett av DACOs viktigaste segment är det marina segmentet med flytbryggor och pontoner. Även om leveranser sker redan idag till utlandet satsar nu DACO på att ta sig ut på en större internationell marknad.

Vi på Sportup North hjälper DACO med insatser i deras internationalisering, bland annat översättningsförmedling och kontakter med andra organ i regionen som stöttar bolag i internationaliseringsprocesser.

Kontakt

www.daco.se

 

 

 

ICROSS. Flyfishing. Flugfiske. Foto: Ted Logart

Stort intresse för nya ICROSS 1610 på vårens sportfiskemässor

ICROSS LANSERAR SIN HITTILLS STÖRSTA MODELL

I sommar lanserar Skellefteåföretaget ICROSS en ny modell av sina uppblåsbara portabla fiskebåtar. Med modellen 1610, den hittills största, vill bolaget komplettera sitt utbud med en smidig jakt- och fiskekajak som öppnar upp för försäljning också mot jaktsegmentet. Under våren har ICROSS besökt såväl populära Sportfiskemässan i Stockholm som Camp Villmark i Lillestrøm. Den nya ICROSSEN har mottagits med stort intresse.

Många förbeställningar

– Intresset har varit bra och det känns väldigt roligt med den här lanseringen. Redan nu har vi 20% förbeställningar, säger Adam Westerman på ICROSS.

När börjar ni leverera den nya modellen?
– Vi levererar de första ICROSS 1610 i juni. Till dess hinner vi öka intresset ännu mer, och hoppas fler och fler ser vinningen med ICROSS, fortsätter Adam.

Sportup North hjälpte Adam i lanseringen av de första produkterna och ser med spänning fram emot nästa lansering och en eventuell internationell resa framåt. Läs mer om ICROSS produkter på www.icrossfyfish.com

Nordic Sport. Foto: Niklas Larsson, Bildbyrån

Case Nordic Sport

Nordic Sport – En av världens ledande leverantörer av friidrottsutrustning

Med prisvärda och kvalitativa produkter har Nordic Sport blivit en av världens ledande leverantörer av friidrottsutrustning. Deras produkter används flitigt på de allra största internationella mästerskapen och galorna, faktiskt mer i internationella sammanhang än regionala och nationella. I Nordic Sports utvecklingsarbete ingår även ambitionen att bli en ännu större aktör när det gäller utrustning till fotboll och ishockey. För att ta dessa kliv, och göra sin huvudmarknad ännu mer lönsam, krävs ett bra affärssystem.

Vi på Sportup North är glada att kunna avlasta Nordic Sport i deras arbete med att växla upp genom att bekosta delar av konsultarvodet i grundarbetet för det nya affärssystemet. Vi hoppas att framgångarna hittills bara är början!

Kontakt

www.nordicsport.se
Nordic Sport Sales AB
Anbudsgatan 2
931 57 Skellefteå
Tel. 0910-764000
webshop@nordicsport.se

Foto: Niklas Larsson, Bildbyrån

Fastgrip. Krister Ruuth.

Fastgrip på världens största mässa för sportbranschen

Fastgrip ser fram emot ett spännande 2018 efter besök på världens största mässa för sportbranschen.

I slutet av 2017 lanserade Fastgrip sin nya produkt Fastgrip Wall Rack – ytterligare en del i Fastgrips sortiment med produkter som förenklar hanteringen av längdskidsutrustning. Ett nytt spännande år för Umeåföretaget inleddes med resa till världens största mässa för sportbranschen, ISPO i München – en resa som gjordes möjlig tack vare stöd från Region Västerbottens projekt Invest in Västerbotten. Vi pratade med Krister Ruth för att få reda på hur året börjat för Fastgrip och om ISPO levde upp till förväntningarna:

Hur har året börjat för Fastgrips del? 

Det har börjat bra, vi ökar försäljningen från förra året och med Wall rack så har den ökat mycket bra. 

När vi talades vid i slutet av 2017 nämnde du både pågående samarbeten och att det var fler på gång med sportkedjor i landet. Hur har det gått med att få ut era produkter hos sportkedjorna? 

Det har gått bra! Idag finns våra produkter i ca 40 butiker och vi finns representerade såväl hos sportkedjor, som Team Sportia och Stadium, som i fristående butiker och några stora webbutiker som Pölder sport och Skistart.  

Ni börjar 2018 i full fart, med besök på den stora internationella mässan ISPO i München. Vilka är dina intryck från mässan?

Det var en fantastisk mässa och det känns som att ISPO mycket väl kan vara startskottet för vårt stora genombrott. Det var ett bra tillfälle att prata med fler internationella bolag och jag fick mycket bra input från framförallt svenska bolag när det gäller spelets regler inom sportbranschen. Det var inspirerande att se så många bolag från hela världen och vilken business sportnäringen faktiskt genererar. 

Hur ser det ut i er verksamhet annars, har du några nyheter du vill avslöja?

Jag ber om att få vänta med att svara på den frågan, men det är många spännande saker på gång!