VI DRIVER SPORTNÄRINGEN FRAMÅT

Sportup North är en boost för sportnäringen.
Vår uppgift är att krydda den passion och kunskap, som finns hos entreprenörer och företagare i regionen, med resurser och nätverk.
Vi vill skapa en stark och jämställd sportnäring för hela Västerbotten, inland som kust, nu och framåt.

VI KAN HJÄLPA DIG MED

KONTAKTNÄT

Vi etablerar en plats för goda råd och nyttiga tips som öppnar dörrar för befintliga och kommande företag.

LÄS MER »

FINANSIERING

Vi har verktygen att hjälpa företag och forskare inom sportnäringen att ta sina idéer och verksamhet till nästa nivå.

LÄS MER »

AFFÄRSRÅDGIVNING

Vi vill driva sportnäringen framåt. Tillsammans med våra partners kan vi hjälpa dig att se möjligheterna och utveckla ditt företag.

LÄS MER »

UTVECKLING

Vi förenar idéer och entreprenörskap med erfarna företagare, forskare, kapital och affärsutvecklare.

LÄS MER »

SYFTE

Sportup Norths övergripande syfte är att skapa fler jobb, nya företag och utveckla befintliga företag inom sportnäringen i länet. Det vill vi göra genom att öka kunskap och samverkan inom sportnäringen i Västerbotten. Sportnäringen i Västerbotten är ur ett nationellt perspektiv stark och ger arbetstillfällen och tillväxt. Vi vill vara en katalysator för utveckling genom att förena idéer och entreprenörskap med erfarna forskare, kapital och affärsutvecklare. Genom att jobba jämställt, innovativt, inspirerande och progressivt inom nätverket i länet, gör vi utmaningar till möjligheter.

VISION

Vi har verktygen att hjälpa företag och forskare inom sportnäringen att ta sina idéer till nästa nivå. Samtidigt är vi de som klarar att tänka nytt i samspelet mellan näringen, det offentliga och idrottsföreningarna. Basen sitter vi redan på här i Västerbotten, med drivna kvinnor och män i den snabbväxande och starka industri som sportnäringen utgör. Vår vision är att kunna krydda den passion och kunskap, som finns hos entreprenörer i regionen, med resurser och nätverk. Det är så vi skapar ett framgångsrecept för hela Västerbotten, inland som kust, nu och framåt.