FINANSIERING

Vi har verktygen att hjälpa företag och forskare inom sportnäringen att ta sina idéer och verksamhet till nästa nivå. Sportnäringen i Västerbotten är ur ett nationellt perspektiv stark och ger arbetstillfällen och tillväxt. Vi vill vara en katalysator för utveckling genom att förena idéer och entreprenörskap med erfarna forskare, kapital och affärsutvecklare.

Sportup North kan bidra till att planer förverkligas och att större marknader öppnas upp.

CASE

Sportup North hjälper Photon Sports AB med finansiering av patentansökan.
Sportup North hjälper Fastgrip med finansiering av ny produkt.