ETT ENKELT OCH BEHOVSANPASSAT STÖD

Att få stöd från oss på Sportup North har varit en enkel process. Oftast har det bestått av ett möte med vår projektledare som handlar om bolagets vision och vilket stöd som behövs för att nå den. Det har handlat om allt från finansiering för prototyputveckling, kostnader kopplat till marknadsföring till stöd av affärsutvecklare. Ekonomiska punktinsatser, som kan vara svåra att ta för ett litet bolag, har inneburit skillnaden för att kunna ta nästa steg.

SYFTE

Sportup Norths övergripande syfte har varit att skapa fler jobb, nya företag och utveckla befintliga företag inom sportnäringen i länet. Det har vi gjort genom att öka kunskap och samverkan inom sportnäringen i Västerbotten. Sportnäringen i Västerbotten är ur ett nationellt perspektiv stark och ger arbetstillfällen och tillväxt. Vi har varit en katalysator för utveckling genom att vi förenat idéer och entreprenörskap med erfarna forskare, kapital och affärsutvecklare. Genom att jobba jämställt, innovativt, inspirerande och progressivt inom nätverket i länet, har vi förvandlat utmaningar till möjligheter.

VISION

Vi ville genom våra verktyg hjälpa företag och forskare inom sportnäringen att ta sina idéer till nästa nivå. Samtidigt ville vi tänka nytt i samspelet mellan näringen, det offentliga och idrottsföreningarna. Basen fanns redan här i Västerbotten, med drivna kvinnor och män i den snabbväxande och starka industri som sportnäringen utgör. Vår vision var att krydda den passion och kunskap, som finns hos entreprenörer i regionen, med resurser och nätverk. Så har vi skapat ett framgångsrecept för hela Västerbotten, inland som kust.