Category Archives: nyhet 4

TTGU, Vårdräparn

En av landets största multisporttävlingar arrangeras i Umeå

Årets upplaga av TTGU:s tävling “Vårdräparn” lockar över 80 tvåmannalag

Under devisen “det ska vara lika jävligt för alla” har teamet bakom TTGU – Tough Training Group Umeå – skapat ett koncept som Umeåborna verkar älska. Vecka ut och vecka in svettas och sliter deltagare på fullbokade gruppträningspass där träningen kan bestå av bland annat slag med slägga, välta däck eller myrlöpning. Alltid utomhus.

Varje år anordnar företaget också flertalet event och tävlingar inom bland annat multisport och traillöpning. Nu andra helgen i maj anordnas “Vårdräparn”, som med drygt 80 tvåmannalag blir en av landets största multisporttävlingar.

– Vi ser just nu ett enormt intresse för våra arrangemang och det roligaste är att de har så många nya deltagare, säger Tobias Thomson på TTGU.

Flera populära arrangemang

Vår, sommar och höst är de mest eventintensiva årstiderna för TTGU. Kronjuvelen bland arrangemangen är “Dräpardygnet” – ett 20-timmarsäventyr till fots, på vatten och på cykel. Tävlingen är den enda i sitt slag med tydlig motionärsinriktning. Varje år antar cirka 20 lag utmaningen, och de flesta klarar den. Ifjol ordnade gruppen också första upplagan av Norrbyskär Trail. Årets arrangemang får en ny bansträckning och deltagarna erbjuds också alternativ med boendelösning.

– Norrbyskärsfältet kommer att vara fullt innan maj månads slut, konstaterar Tobias.

Satsar på upplevelsen

En nyckelfaktor för ett lyckat arrangemang anser TTGU vara att på ett bra sätt kombinera tävling och upplevelse och rikta sig mot de nyfikna motionärerna, som de definierar som den viktigaste målgruppen.

– Det vi kommer att satsa en del på det här året är våra målområden. Vi har räknat ut att upplevelsen av loppet i mångt och mycket blir hur det är när man kommer i mål. Att man får mat, kan hänga kvar och snacka etc. Till Tvåälvsloppet i höst kommer vi att satsa på två stora, uppvärmda tältkåtor med plats för totalt 100 personer, avslöjar Tobias.

Tärnaby, Mentors-boosten

Mentors-boosten i Tärnaby lockade kvinnliga entreprenörer

Stor bredd från sportnäringen när kvinnliga entreprenörer möttes i Tärnaby

Under tisdagen samlades flera kvinnliga företagare inom Västerbottens sportnäring i Tärnaby för Mentors-boosten – en lunchträff anordnad av Sportup North, tillsammans med Visit Hemavan Tärnaby och Näringslivskontoret i Storuman. Tanken med Mentors-boosten är att skapa ett forum där kvinnliga företagare och idébärare får en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i samma livs- och arbetssituation. På plats fanns Sportup North som stöd, för att bemöta frågor om hur projektet och andra stödfunktioner kan hjälpa entreprenörerna att utveckla sina bolag.  

Tärnaby. Mentors-boost. Skidor. Sportup North.– Anledningen till att fokus lagts på kvinnliga entreprenörer är för att vi tror att många, framförallt kvinnor, missar att det finns mycket stöd att få i regionen. Vi upplever att kvinnor skulle kunna bli bättre på att dels nyttja varandras erfarenheter och nätverk och dels på att ta hjälp från de stödfunktioner som finns, säger Emma Pantze, projektledare för Sportup North. 

Träffen bjöd inte bara på intressanta och givande diskussioner, den bjöd också på strålande sol och ett Tärnaby som visade sig från sin allra bästa sida. Platsen för träffen var optimal utifrån dagens förutsättningar: Fikastugan i Ingemarbacken, dit merparten tog sig med hjälp av skidorna. 

Möjligheter till samarbeten 

Trots att många av företagarna verkar på samma ort hade inta alla träffats tidigare. Dagens träff gav hopp om samverkan i framtiden, då många av företagarna verkar nära varandra men inte i direkt konkurrens. Under lunchen diskuterades flera frågor om hur företagarna skulle kunna bidra till att hålla orten levande och få den att växa, att det bland annat borde finnas stor potential i att jobba ännu närmare skidutbildningarna. Företagarna skulle på så sätt kunna skapa en väg och möjlighet för fler att kunna stanna kvar på orten även efter avslutade studier eller satsningar.  

Många driver flera företag 

Precis som sportnäringen generellt fanns en stor bredd representerad bland företagarna, med allt från golftränare till sportfotografer. I gruppen fanns dessutom en stor del som drev eller var verksamma i flera olika bolag. 

– De här entreprenörernas engagemang och företagande visar dels på att det finns ett stort driv hos kvinnliga företagare i den här delen av länet och dels att det finns en stor vilja att göra vad som krävs för att ha möjligheten att bo och verka på den plats man vill leva på, kommenterar Emma. 

Tärnaby Alpint AB fortsätter att satsa för framtiden 

Förutom att alla fick berätta mer om sig själva och sina bolag hade en stund vigts åt Tärnaby Alpint AB, som jobbar mot målet att etablera en året-runt-verksamhet i Tärnaby. Sofi Marberg, vd för Visit Hemavan Tärnaby, ställde upp som ersättare åt Tärnaby Alpint AB:s vd Ulrika Arrhenius för att prata om bolagets resa. Ett medskick till deltagarna var att försöka få in andra perspektiv i sina bolag. Det är lätt att bli hemmablind och fokusera på vad som bör åtgärdas här och nu, istället för att se potentialen framåt genom olika typer av satsningar eller anpassningar.  

Mentors-boosten – en lyckad satsning 

Satsningen på Mentors-boosten, som gjorts tillsammans med Umeå-byrån Punkt PR, har varit lyckad. Genom satsningen har Sportup North fått möjlighet att träffa och komma i kontakt med flera kvinnliga entreprenörer, som kan få stöd i utvecklingen av sina bolag 

– Målen för satsningen var att hitta 10 nya bolag vi inte varit i kontakt med tidigare och att etablera ett nytt nätverk som vi hoppas kan leva vidare även efter projektet är slut. Det ena målet har vi uppnått och det känns som att det finns goda möjligheter att det andra målet också uppnås, konstaterar Emma.