Affärsrådgivning

Tillsammans med våra partners kan vi hjälpa dig att se möjligheterna, nå dina affärsmål och utveckla ditt företag.
Sportnäringen i Västerbotten vilar på arbetet av drivna kvinnor och män och bidrar till en stor del av regionens näringsliv.
Sportup Norths uppgift är att krydda sportnäringens företag med resurser och vägledning.

Uminova Innovation är en av våra samarbetspartners inom affärsrådgivning.
Sportup North samarbetar med flera aktörer inom näringslivet, föreningar och affärsutvecklare.
Vi vill driva sportnäringen och ditt företag framåt.

CASE

Sportup North hjälper Kittelfjäll Utveckling med deras affärs- och konceptutveckling.