Fler vågar ta steget till företagande när tröskeln sänks

– 34 av 60 stöttade företag under projekttiden är nystartade.

Ett av projektmålen var att fokusera stödet mot nystartade företag inom Västerbottens sportnäring. Målet var satt till att 50 av företagen som stöttades skulle varit startade 2013 eller senare. Vid summering av det här fokusområdet, både sett till resultat och till utlåtande från de stöttade bolagen, är det tydligt att stödet från projektet i många fall varit en avgörande faktor för att idébärare och entreprenörer ska våga satsa på en idé eller en passion.

Icross, flugfikske, fiskekajak

Foto: Stefan Bellika

Ett behovsanpassat stöd som främjat nyföretagande

Många av de nystartade företagen projektledaren varit i kontakt med under projektperioden är en- eller fåmansbolag. Ofta handlar det om personer som växlat upp en passion, småskalig idé eller hobbyverksamhet till att bli ett företag. För företagare som befinner sig så tidigt i sin företagsresa har det behovsanpassade stödet, utan krånglig administration eller långa beslutsprocesser, varit en nyckelfaktor. Företagarnas tid har kunnat läggas direkt i bolagen istället för på administrativt belastande arbetsuppgifter.

– Stödet har varit en av förutsättningarna till jag kunnat utveckla verksamheten. Att projektet Sportup North bidrog med finansiellt stöd medförde en merförsäljning och var starkt bidragande till att
jag kunde utveckla och fortsätta med företaget, kommenterar Petter Edholm på Bytklubb.nu stödet i en enkät.

Nära samarbete med näringslivskontor

För nystartade företag, och företag under utveckling, är tiden värdefull. När fokus ligger i företags-, eller produkt- och tjänsteutveckling, finns ofta inte tiden att lyfta blicken och utforska närmare vilka stöd som finns att tillgå. Projektet Sportup North har många gånger arbetat uppsökande, vilket underlättat för företagarna.

Kontakter med företag har ofta nåtts genom samverkan med inkubatorer och personer som möter företagare i olika sammanhang. Ett särskilt lyckat samarbete, bortom inkubatorskontakterna, har samarbetet med Skellefteå Kommuns näringslivskontor varit. Med gemensamma träffar, ute hos företagarna.

– Det här är ett win-win-koncept för alla parter, då både information och dialog får bredd och flera frågor kan besvaras vid samma tillfälle. För företagen är det såklart också en tidsvinst att vi gör
gemensamma besök när vi i princip har samma syfte – att stötta vårt näringsliv, kommenterar Kicki Krane, näringslivsutvecklare på Skellefteå Kommun.

Samverkan uppskattat – och viktigt för utveckling

Projektet har strävat efter att åstadkomma samverkan mellan bolagen, men också mellan bolagen och föreningar, akademi och det offentliga. Ett särskilt givande utbyte, ur ett företagarperspektiv, har varit att hålla lunchträffar med en utvald grupp företag som står inför snarlika utmaningar.

– Generellt har vi sett att utbytet mellan företagarna blir större när de får träffas i mindre sällskap, där alla kan få plats att höras och ställa frågor. Vi har haft ett antal lunchsittningar, där ett företag håller taktpinnen och berättar om sin resa för 4-5 utvalda bolag som vi tror står inför liknande utmaningar. Dessa träffar har både skapat samverkan och bidragit till värdefulla insikter hos många företagare, kommenterar Emma Pantze, projektledare på Sportup North.

Samverkan mellan företagen och föreningar, akademi och det offentliga har många gånger initierats genom projektet. Här har projektledaren, genom sitt kontaktnät, kunnat leda företagare i rätt riktning mot till exempel näringslivskontor eller kontakter på universiteten eller projekt inom universiteten. Petter, på Bytklubb.nu, kommenterar:

– Tack vare projektet har jag fått en projektanställd student som hjälper mig med marknadsföring och verksamhetsutveckling.

 

Foto: Evelina Rönnbäck, ur serien Lineup 30

 

Fakta – Nystartade bolag inom Västerbottens sportnäring

Rivia Brands
Photon Sports Technologies AB
Ortopedisk Medicin i Nordmaling
Sigr AB
Norrut AB
Icross Flyfishing AB
Kiim Sport AB
Per Björk
Urstark AB
TTGU AB
Love Yoga Umeå
Styrkestudios
Byt Klubb Sverige
Aasa Health AB
Tobias Gruffman (Zlingit)
M Bergmans Fisk i Vilhelmina AB
Sambike
SportMe AB
Ohlsson & Lindblad Event
Youzee AB
LuckyGoat
Instrube Health
Umeå Fritidskartor AB
Magdalena Lindström
Back and Green HB
Beat Clangula AB
Bold and Minimal AB
ACTSport Handelsbolag
Elite Sports Performance Sweden
Solelexperten Umeå AB
Angelica Brage AB
YogaZol Hata Yoga
Kati Knox
TQA Management