16 nya produkter och tjänster från Västerbottens sportnäring

– Ett flexibelt och behovsanpassad stöd tog idéer från ritbord till verklighet.

På förhand fanns vissa utmaningar i målet att hjälpa företag inom Västerbottens sportnäring nå ut med 10 nya produkter och tjänster på marknaden. Dels är det svårt att påverka idérikedomen och drivkraften, dels finns det utmaningar i att hitta en modell som matchar ett brett spektra av både branscher och idémognad.

Breda kriterier och enkla processer

En framgångsfaktor för projektet har här varit att Västerbottens Idrottsförbund stått som projektägare. Projektet har därför inte omfattats av LOU, och det har möjliggjort att de insatser som gjorts i sportföretagen har kunnat vara helt behovs- och individanpassade. Genom att flytta administrativa processer till projektorganisationen har bolagen också upplevt en smidighet som inte funnits inom andra stödfunktioner. Istället för krångliga formulär och långa beslutstider har vägen framåt bestämts i samråd med projektorganisationen, och företagaren har kunnat gå vidare med sina ambitioner utan att behöva bromsa.

Behovsanpassat stöd påskyndar produktutvecklingen

Att ta fram en fysisk produkt är en resurskrävande process, sett till både tid och pengar. Här har projektets behovsanpassning många gånger bidragit till att processer påskyndats. Sportup North har kunnat hjälpa företag där de befinner sig just nu; stöd i patentansökan, prototypframtagning eller produkttestning.

– Stödet innebar att vi har kunnat utveckla vår prototyp, som nu är inne för godkännande av det globalt beslutande organet, kommenterar Håkan Pettersson på Back and Green.

– Utan stödet från Sportup North skulle jag inte kunnat utveckla Fastgrip Wall rack så snabbt. Med stödet så kortade jag processen med minst ett år, säger Krister Ruth på Fastgrip.

Projektorganisationen vill rekommendera beslutsfattare att främja projektägare som kan underlätta processer och administration för bolagen. Administrativt stöd – och behovsanpassning – är något bolag av den här storleken lyft fram som positiva faktorer.

Eventlight. Boliden.

Eventlight, Pelle, Ovalen Boliden

Skillnaden mellan att ge upp och att våga testa

För några av företagen som befunnit sig tidigt i sin företagsresa, på hobbynivå eller idéstadiet, har det behovsanpassade stödet och projektledarens personliga kontakt varit den avgörande faktorn för att överhuvudtaget ta idén vidare.

– Stödet har betytt allt, otroligt värdefull hjälp! Utan stödet från Sportup North och Almi hade jag inte varit där jag är idag. Det är lätt att köra fast i sina spår och därför väldigt viktigt med tips, råd och nya vinklar utifrån, säger Pelle Björk på Eventlight.

Eventlight har tecknat ett letter of intent med en stor aktör, för sin belysning i is.

Innovationer från Västerbottens sportnäring vinner priser

Under projektperioden har några av bolagens innovationer uppmärksammats i flera sammanhang. När entreprenörstävlingen Venture Cup, Sveriges största tävling för affärsidéer och startups, listade sina vinnare från Region Nord var 3 av 4 bolag från sportnäringen, och ytterligare ett bolag från sportnäringen tilldelades ett wildcard till Sverigefinalen.

Västerbottens sportnäring bidrog med 2 finalister: Kvikkac AB med sin innovaiton On-Rails och Aasa Health AB med sin digitala plattform traningparecept.se. Båda bolagen prisades också av SKAPA-stiftelsen, en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel. Varje år delar stiftelsen ut ett pris som instiftats för att uppmuntra idérika människor att fortsätta utveckla sina innovationer. Kvikkac vann stora priset och Aasa Health fick priset med fokus på unga
innovatörer.

Fakta: Nya produkter och tjänster från Västerbottens sportnäring

Fastgrip – Wall Rack
Kiim Sports – Vertical workout
Icross Flyfish – ICROSS 1206
Aasa Health AB – www.traningparecept.se, plattform för förenklad träning på recept
Kittelfjäll – Destination Kittelfjäll
Eventlight – Belysning i is
Kvikkac – OnRails
WidmanTiming – Luftrenare för vallabodar
Instrube Health AB – Memotus
PhotonSports – Sports Capture
YogaZol Hata Yoga – Yogakort
Act Sport – plattform för idrottspsykologi online
Bytklubb.nu – Plattform för klubbyte för lagidrottare
Tärnaby Fjällhotell AB – Extreme Sport Gathering 2020 Tärnaby
ConnectEast HB – VR Exercise Bike
Zlingit – Zlingit

On-Rails. Kvikkac. Åsa Wikström. Fotograf: Robert Ungh

Fotograf: Robert Ungh