Riktad insats mot företagande kvinnor gav effekt

– 40% av de stöttade företagen drivs av kvinnor.

Sportup North har jobbat aktivt med att stärka och utveckla en jämställd sportnäring i Västerbotten. Projektets mål var att stötta totalt 50 bolag nå en 50/50-fördelning mellan kvinnliga och manliga entreprenörer i utdelat stöd – ett ambitiöst mål sett till hur fördelningen mellan företagande kvinnor och män i näringslivet ser ut i stort. Genom riktade insatser i projektets slutfas överträffades målet på antal stöttade bolag med ett fördelningsresultat på 40/60.

Rivia Sports

Män mer benägna att söka stöd

Enligt rapporten från myndigheten Tillväxtanalys, Nystartade företag i Sverige 2018*, så utgjordes bara 32% av de nystartade bolagen under 2018 av bolag som drivs av en kvinna. Av de företag projektet stöttat drivs 40% av kvinnor. Projektresultatet hade kunnat se annorlunda ut om projektledaren valt att helt prioritera bort företag som drivs av män när målet på 50 stöttade bolag nåddes. En annan faktor som kan ha bidragit till fördelningen mellan företagen är att män är mer benägna att söka företagsstöd, därtill får män i större utsträckning också sina ansökningar beviljade**.

Tydligt fokus gav effekt

Inför projektets sista år gjordes mer fokuserade och riktade insatser mot kvinnliga entreprenörer. Projektet riktade kommunikationen mot företagande kvinnor i Västerbotten, genom filmer och annonsering i sociala kanaler där kvinnliga entreprenörer fick ta plats. Tillsammans med en PR-byrå gjordes också en kartläggning av nyckelpersoner att samverka med i regionen, på näringslivskontor och andra företagsstödjande instanser, samt av olika nischnäringar.

Ambitionen med den riktade insatsen var att sätta upp tre fysiska träffar under satsningen ”Mentors-boosten”, i Umeå, Skellefteå och Tärnaby, där företagande kvinnor inom sportnäringen skulle få möjlighet att träffas i ett klimat där alla kunde få plats att lyfta sina frågor. Behovet av en träff var störst i Tärnaby. När den här riktade insatsen, med kartläggning och inbjudan till nätverksträffarna, var över hade projektet fått närmare 40 nya kontakter och möjlighet att stötta 7 nya företag med kvinnliga ledare. Vidare har projektet skapat ett digitalt forum för kvinnliga entreprenörer inom sportnäringen.

– Den mötesplats vi skapade i Tärnaby var något som saknats i den här delen av regionen. Det blev ett bra tillfälle för många att dels knyta nya kontakter men också prata om de utmaningar man ställs inför som företagande kvinna inom sportnäringen. Jag upplevde att det skapades ett öppet diskussionsklimat när bara kvinnor samlades, där diskussionerna också fick utrymme att spänna över hela fältet, från utveckling av näringslivet lokalt till potentiella samarbetsmöjligheter, kommenterar Emma Pantze, projektledare Sportup North, träffen i Tärnaby.

Sigr. Norrsken. Jersey.Hästnäringen har stor potential

En reflektion av summeringen är att många företagande kvinnor befinner sig direkt inom tränings- och hälsobranschen, som t.ex. personliga tränare. I samband med kartläggningen blev det också tydligt att regionens hästnäring är större än vad som tidigare antagits, en upptäckt som tas med till ett eventuellt fortsättningsprojekt.

Fakta – Kvinnliga företagare stöttade genom Sportup North

​Sigr
Luckygoat
Love Yoga Umeå
Yogastudion Umeå
Urstark
Styrkestudios
Kvikkac AB
Tärnaby Alpint AB
Kiim Sport AB
Rivia Brands
Nordic Sport AB
Kittelfjäll Utveckling
Magdalena Lindström
Angelica Brage AB
YogaZol Hata Yoga
Optimal Fitness
Zoloz Dans & Hälsa
Kati Knox
Norrspel (Hanna Karlsson)
FiaFys
Selar.se
Evelina Rönnbäck
TH Golf
Ohlsson & Lindblad Event AB​

 

Referenser

*https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2019-06-19-nystartade-foretag-i-sverige-2018.html
**https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1044295/FULLTEXT01.pdf