8 bolag har nått nya internationella marknader

– Även små insatser kan öppna dörrar ut i världen.

Rivia Sports. La Pared. Apollo Sports.

Projektmålet på att hjälpa 5 företag ut på internationella marknader var ett mål som nåddes tidigt och hade kunnat vara ännu högre. Det blev tydligt att det krävdes ganska liten insats att åtminstone öppna dörrarna för internationella marknader hos de bolag som redan bedrev e-handel mot den svenska marknaden. Utöver det finns potential i sportturismnäringen, där samverkan mellan destinationsbolag och företag inom Västerbottens sportnäring skulle kunna borga för intressanta paketeringar.

E-handel – potentiell tillväxtmotor för inlandsbolag?

Med regionens ambitioner att utveckla inlandsbolag borde fokus läggas på stötta de bolag som bedriver eller kan bedriva e-handel. Dessa bolag kan med väldigt små medel få större marknader att bearbeta. Med rätt e-handelsplattform krävs det bara en liten insats, t.ex. stöd i översättningsarbetet, och nya marknader är tillgängliga direkt. Bedriver bolaget försäljning på en plattform som inte är anpassad för internationell handel behöver det heller inte vara en överväldigande insats att flytta e-handeln till en plattform som är det.

– Vi tycker att det har varit ganska enkelt att nå ut internationellt, även om vi har mycket att jobba med. Sociala medier är grunden i allt. Har man en bra produkt sprids den organiskt den vägen. Idag står internationella kunder för ungefär hälften av vår försäljning, säger Janne Larsson på YouZee.

Sigr.

Rätt mässor kan skapa värdefulla kontakter

Att få hjälp och stöd att besöka och ställa ut på mässor har också visat sig framgångsrikt. Företag som stöttats av Sportup North har vid internationella mässor kunnat knyta nya kontakter som också lett till att företagens produkter fått plats på nya marknader och nya plattformar. Vissa kontakter har också varit värdefulla för att utveckla produktutbud och material, där kontakter med nya fabriker och tillverkare lett till nya samarbeten.

– Att som nystartat företag få åka på världens största cykelmässa och ställa ut, var den bästa starten vi kunde få! Direkt verifiering med marknaden. Ohyggligt värdefullt, säger Jenny Ferry på Sigr.

Samverkansarbetet kan utvecklas

Regionalt finns flera småbolag som är verksamma inom sportturism och besöksnäringen, som medhjälp av en bättre samverkan mellan affärsutvecklare och destinationsbolag skulle kunna nå en större kundbas med hjälp av internationella turister. Projektet har identifierat cykel som ett område med tillväxtpotential, där det just nu finns stort driv hos entreprenörer och ett ökat intresse hos turister. Det här området skulle kunna bidra till tillväxt på flera ställen i regionen, inte bara i fjällområden genom utveckling av anläggningar till att bli bättre rustade för året-runt-verksamhet utan också i kust- och inlandskommuner.

Utvecklade cykelleder och ökad cykelturism skulle ge följdeffekter på hela näringslivet och besöksnäringen, som inte nödvändigtvis är direkt kopplad till sportnäringen men där sportnäringen fungerar som katalysator.

YouZee Clip-In

Fakta – Bolag som fått stöd att nå nya internationella marknader

Sigr – Internationella mässor
ICROSS – Internationell mässa
YouZee – Video i samband
internationalisering
Daco – Översättning av hemsida
Optimal Fitness – Internationell mässa
Sportme – Stöd i att nå ny internationell
marknad
Baltic Fitness – internationell mässa
Rivia Sports – Internationell mässa