Norrskenskliniken – Utveckling av en ny löpsko

Norrskenskliniken utvecklade en ny typ av löpsko. Bolaget fick genom Sportup North stöd i nätverkande insatser, riktat mot regionens inkubatorsverksamheter.