Zoloz – Från dans till helhetshälsa 

Sedan starten 2013 har Zoloz utvecklats från att vara ett bolag med fokus på hälsosam dans till ett bolag med fokus på helhetshälsa. Pia Burman, en av två grundare och den som idag driver bolaget, har längs vägen kompletterat sin kunskap med över 500 utbildningstimmar inom viryayoga-lärarsystemet såväl som med en kandidatexamen inom hälsovägledning vid Luleå Universitet. Som examensarbete fördjupade sig Pia inom ämnet utmattning och vad sjukskrivna kvinnor gjort för att själva ta makten och återkomma till ett friskare liv igen. Den här kunskapen hoppas hon ska ge henne verktyg att hjälpa sina kunder att få makten över sina liv, sin stress och hitta balansen igen. 

Zoloz erbjuder förutom yogaklasser också workshops, yoga för barn, kurser, hälsosamtal, PT-yoga och miniretreats i Renbergsvattnet. Under våren har bolaget även sett till att bredda sitt utbud med massage. 

Sportup North har stöttat bolaget med kostnader kopplat till testning och utveckling av en ny affärsidé. 

Kontakt 

www.zoloz.se
pia@zoloz.se