Ease Sverige AB. Foto: Joel Marklund (bildbyrån)

Ease Psychology – En digital plattform med fokus på idrottspsykologi

Idrotten har genom åren lagt ned mycket resurser på träningsmetoder som utvecklar fysik, teknik och utrustning. Samtidigt säger många idrottare att en betydande del av deras utveckling och prestation beror på psykologiska förmågor, men arbete med denna sida av idrottens nyckelfaktorer är ofta eftersatt. Dessutom lider många idrottare idag av psykisk ohälsa. Det vill idrottspsykologerna Mikael Nilsson och Henrik Andersson ändra på.

Till vardags studerar de på psykologprogrammet med idrottsinriktning vid Umeå universitet, och parallellt med studierna har de arbetat som idrottspsykologer åt bland annat Svenska fotbollsförbundet och Team Thorengruppen. Just nu lägger de också fokus på utvecklandet av en digital plattform med inriktning mot idrottspsykologi. Visionen med plattformen, som går under namnet Ease Psychology, är att den ska öka tillgängligheten, kostnadseffektivisera och möjliggöra att idrottare ska kunna prestera, må bra och utvecklas med hjälp av idrottspsykologi. Idag är det totalt 4 personer som arbetar i teamet runt Ease Psychology.

I dagarna gick startskottet för Mikael och Henriks examensarbete, en studie där de undersöker effekterna av det digitaliserade självhjälpsprogrammet för idrottare. Läs mer på www.actsport.net

Sportup North har stöttat Ease Sverige AB med konsultkostnader kopplat till utvecklingen av den digitala plattformen.

Kontakt

www.easesverige.se
www.actsport.net
mikael@easesverige.se
henrik@easesverige.se