Ume Fritidskartor. Bild: Peter Holgersson, Bildbyrån

Ume Fritidskartor – en idé sprungen ur orientering

Ulf Hedlund, idébäraren bakom Ume Fritidskartor, är en erfaren orienterare med intresse för digitala lösningar och hjälpmedel. Under många år har han tagit fram orienteringskartor till träning och tävling. I samband med ett mentorskap för en bekant från orienteringstiden uppstod en diskussion kring orienteringskartor och möjligheterna digitala lösningar kan erbjuda när det gäller att öka förståelsen för kartor och kartors formspråk. Det mötet gav Ulf en knuff i att utforska möjligheterna att ta sina idéer med Ume Fritidskartor vidare till nästa steg. 

I workshops tillsammans med affärsutvecklare har planen framåt börjat läggas. Fokus just nu för Ume Fritidskartor är att utveckla en produkt som är anpassad för mer än enbart orientering. Produkten ska också fungera som ett hjälpmedel som kan användas som läromedel och som pedagogiskt stöd i skolundervisning – för att ge en ökad kunskap och förståelse kring geografi och kartläsning. Visionen är att utveckla verksamheten långsamt, att ha roligt längs vägen och på 3-4 års sikt byggt en produkt som går att jobba med på heltidsbasis. Närmast ska bolaget samla in mer underlag och kartlägga behovet, ta fram en pilot och utifrån den skapa en tydligare affärsmodell för produkten.  

Sportup North har stöttat Ume Fritidskartor med finansiering av affärsutvecklande insatser.

Kontakt 

umefritidskartor@gmail.com